(15.20 hodin)
(pokračuje Pelc)

Pokud I1 a I3 neprojde, hlasuje se A20 a A33 zemědělského výboru. Zároveň tím je vyloučen pozměňovací návrh pod písmenem B16. Pokud A20 a A33 neprojde, hlasuje se B16.

Ve třetím kroku bychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy označenými pod písmenem A. V případě, že by byl odsouhlasen, vylučuje se hlasování o pozměňovacím návrhu označeném pod písmenem B. Hlasovatelný bod A2 je však jen v případě, že neprojde výše uvedený pozměňovací návrh I1. Nyní souhrnně k třetímu kroku. Pokud A2 neprojde, hlasuje se B2.

Čtvrtý krok. B3. V případě, že bude odsouhlasen, vylučuje se pozměňovací návrh A3.

Krok číslo pět. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J7 poslance Mencla. Ten je hlasovatelný jen v případě, že bude schválen výše uvedený pozměňovací návrh B3 nebo A3. Vylučuje se B15.

V případě šestého kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A4.

V případě sedmého kroku budeme hlasovat souhrnně pozměňovací návrhy B4, B5, B6. V případě, že budou přijaty, vylučuje se hlasování o pozměňovacích návrzích A5, A6, A7.

Krok osm. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B7.

Krok devět. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích označených pod písmenem B8, B9 a B10.

Desátý krok. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A8 zemědělského výboru.

Jedenáctý krok. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A9 zemědělského výboru.

Dvanáctý krok. Budeme hlasovat o J1 poslance Mencla.

Třináctý krok. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B11 a L.

Čtrnáctý krok. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B12 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Patnáctý krok. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D1 poslance Aubrechta, který v případě přijetí bude vylučovat pozměňovací návrh G3 poslance Bíži.

V sedmnáctém (?) kroku budeme hlasovat pozměňovací návrh B13.

Osmnáctý krok se bude týkat hlasování o pozměňovacím návrhu J3 a J16, který v případě přijetí vylučuje hlasování o pozměňovacím návrhu A10.

Devatenáctý krok. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A15.

Ve dvacátém kroku budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A11 a A12 souhrnně.

Ve dvacátém prvním kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J5 poslance Mencla, který v případě přijetí vylučuje hlasování o pozměňovacích návrzích A13, A14, B14, I2, E, J6, J10 a F3.

Ve dvacátém druhém kroku budeme projednávat pozměňovací návrh J2 poslance Mencla. Ten bude hlasovatelný pouze v případě, pokud nebude schválen pozměňovací návrh J5.

Ve dvacátém třetím kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J6, který je hlasovatelný jen v případě, že bude schválen J3 a nebude schválen J5.

Ve dvacátém čtvrtém kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A13 a A14. Pokud bude schválen J5, je však tento nehlasovatelný a je nehlasovatelný zároveň B14.

Ve dvacátém pátém kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu F3 pana poslance Hrnčíře s poznámkou, že pokud bude schválen J5, je tento nehlasovatelný.

Ve dvacátém šestém kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E poslance Zajíčka. Pokud bude schválen J5, je nehlasovatelný a zároveň vylučuje I2.

V dvacátém sedmém kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J4 poslance Mencla.

V dvacátém osmém kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Mencla J8.

V dvacátém devátém kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A16 zemědělského výboru.

V třicátém kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru A17.

V třicátém prvním kroku budeme hlasovat o A18.

V třicátém druhém kroku budeme hlasovat o A19 zemědělského výboru.

V třicátém třetím kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B17 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který v případě přijetí vylučuje hlasování o pozměňovacím návrhu A21 a A27.

V případě třicátého čtvrtého kroku hlasujeme pozměňovací návrhy poslance Kaly označené písmenem C1 a C2.

V třicátém pátém kroku hlasujeme o pozměňovacím návrhu A28 zemědělského výboru.

V třicátém šestém kroku hlasujeme o pozměňovacím návrhu I4 poslance Pelce.

V třicátém sedmém kroku hlasujeme pozměňovací návrhy B18 až B24, B26 a B27.

V třicátém osmém kroku hlasujeme o pozměňovacím návrhu I5 poslance Pelce.

V třicátém devátém kroku hlasujeme o pozměňovacím návrhu F1 poslance Hrnčíře.

Teď budu číst, když to bude vhodné, pouze kroky a příslušné pozměňovací návrhy: 40 - F2 poslance Hrnčíře, 41 - D2 poslance Aubrechta, 42 - J9 poslance Mencla, 43 - A30 zemědělského výboru, 44 - pozměňovací návrh A29, A31, A32 zemědělského výboru. V případě přijetí je vyloučeno hlasování o J10, J12 a J13.

Čtyřicátý pátý krok je J11 poslance Mencla, 46 - B25 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, 47 - J14 poslance Mencla, 48 - G1, G2 poslance Bíži, 49 - pozměňovací návrh K poslankyně Gruntové, který je hlasovatelný pouze v případě, že bude schválen B19.

Padesátý krok - J15 poslance Mencla, 51 - pozměňovací návrh H poslance Šustra, který je hlasovatelný pouze v případě, že bude schválen B27, a konečně padesátý druhý krok je hlasování o pozměňovacím návrhu 28 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Úplně poslední krok je, že v případě, že se vypořádáme s těmito pozměňovacími návrhy, bude hlasování o celkovém návrhu zákona ve znění schválených změn. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji a otevírám rozpravu k proceduře, kterou tady přednesl pan poslanec Pelc. První se přihlásil pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolil bych si navrhnout počátek procedury poněkud pozměněný. Začali bychom A1, který případně vylučuje B1. Dále bychom hlasovali o B2, který v případě přijetí vylučuje A2. V případě, že nikoliv, hlasovali bychom o A2. Dále bychom hlasovali o B16, v případě nepřijetí bychom hlasovali o A20. Dále bychom hlasovali o A33. Pokud by nebyly přijaty žádné z těchto návrhů, tak o I3 a I1. Dále by se pokračovalo o A3 podle procedury, kterou navrhl zpravodaj. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další se hlásí pan poslanec Mencl. Po něm pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Chtěl bych navrhnout k bodu 2, aby před I1 a I3 bylo předřazeno hlasování o bodech B2 a B16 a v hlasování 3 aby před bod A2 bylo předřazeno hlasování o bodu B2, což je jistým způsobem upravené druhé hlasování a podpora toho, co zde řekl vážený kolega.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Martínka, který byl dalším přihlášeným.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, jenom pro pořádek bych uvedl, jak pan kolega Mencl hovořil o bodech, které se vylučují. V případě, že nebude schválen bod, o kterém mluvil, jako první, tak vzápětí se musí hlasovat o bodech, které se vylučují schválením návrhu zákona. Já jenom pro pořádek, aby bylo zřejmé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP