(15.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní se hlásí pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, v hlasování číslo 33 bych požádal o předřazení hlasování o bodech A21 až A27 před hlasování o bodu B17.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se někdo další do rozpravy o proceduře? Nevidím, takže rozpravu v tuto chvíli končím a požádám zpravodaje, aby nám sdělil, jak se vypořádáme s těmito návrhy, jestli je akceptuje a jak budeme tedy postupovat.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem se pokusil zaznamenat posun hlasování a domnívám se, že v případě kroku dvě bychom předřadili před písmeno I1 a I3 hlasování o písmenu B2, příp. A2 v případě, že nebude přijato, a potom bychom dali posoudit Poslanecké sněmovně druhý krok, který s tím souvisí - pozměňovací návrh B16, případně A20. V případě, že by ani jeden z těchto kroků neprošel, vrátíme se k písmenu I1 a I3. Pak se vypořádáme s pozměňovacím návrhem A33. Tak jsem tomu rozuměl.

Druhá věc, která se týká úpravy pořadí, kterou předložil poslanec Zgarba, se týká bodu 33, kdy předřadíme hlasování o pozměňovacím návrhu A21 až A27 před hlasování o B17. Tak jsem to zaznamenal a troufám si říci, že to je to podstatné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, souhlasí. Pan poslanec Mencl také souhlasí, že bylo reagováno na jeho připomínku?

 

Poslanec Václav Mencl: Rozuměl jsem, pane zpravodaji dobře, že v hlasování číslo 3 bude B2 předřazen před A2? Rozuměl jsem dobře? Ano, děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Všichni autoři připomínek jsou uspokojeni. Nikdo nic nenamítá, takže v této chvíli navrhnu hlasovat o té proceduře, která tady byla přednesena. Prosím, ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec František Pelc: Pane předsedo, já se domnívám, že bychom měli ještě hlasováním potvrdit ty navržené legislativně technické úpravy, než budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale já jsem teď chtěl navrhnout, abychom hlasovali o návrhu vaší procedury jako celku. Myslím, že to bychom učinit mohli. Dobře, takže vás ještě svolám a budeme hlasovat o návrhu procedury.

Je tady návrh vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se nyní všichni znovu přihlásili, a budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak jsme ji vyslechli, jak nám ji přečetl pan poslanec Pelc, i s připomínkami, které tady k ní zazněly. Takže jste odhlášeni a přihlášeni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přednesenou proceduru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 159 poslanců pro hlasovalo 148, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Můžeme začít hlasovat i s tím, co jste navrhoval pravděpodobně jako úvod ještě před těmi návrhy. Nyní vás žádám, abyste vždycky sdělil, o čem budeme hlasovat, a pak ještě budu chtít vaše stanoviska. Prosím.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Teď bych navrhoval hlasovat o přečtených legislativně technických úpravách, které byly načteny mnou, případně kolegou Grůzou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže nejdřív budeme hlasovat o přečtených legislativně technických, a pak teprve návrhy.

 

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 161 poslanců pro hlasovalo 150, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme se pustit do hlasování o návrzích.

 

Poslanec František Pelc: V prvním kroku bychom se vypořádali s pozměňovacím návrhem A1 zemědělského výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.) Zpravodaje? (Souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 161 poslanců pro hlasovalo 159, proti žádný. Návrh byl přijat. Další hlasování.

 

Poslanec František Pelc: Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu označeném pod písmenem B2.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.) Zpravodaje? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 161 poslanců pro hlasovalo 97, proti 47. Tento návrh byl přijat. Další hlasování.

 

Poslanec František Pelc: Tím pádem je nehlasovatelné A2. V dalším kroku budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B16.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko pana ministra? (Spíše nesouhlas.) Zpravodaje? (Zásadní nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 161 poslanců pro hlasovalo 85, proti 50. Tento návrh byl přijat. Prosím další krok.

 

Poslanec František Pelc: Troufám si tvrdit, že v tom případě jsou pozměňovací návrhy A20, A33, I1 a I3 už nehlasovatelné a můžeme přistoupit… (Námitky ze sálu.) A33, omlouvám se. Takže můžeme přistoupit k hlasování pozměňovacího návrhu B3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme hlasovat o B3.

 

Poslanec František Pelc: Omlouvám se, pane předsedo. Nebyl jsem si jistý. A33 je ještě hlasovatelné. Čili omlouvám se - abychom se vypořádali s tím druhým krokem, ještě nechat hlasovat o pozměňovacím návrhu A33.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A33. Stanovisko pana ministra? (Už souhlas.) Pane zpravodaji? (Vynucený souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 161 poslanců pro hlasovalo 143, proti 7. Tento návrh byl přijat. Co bude dál?

 

Poslanec František Pelc: Domnívám se, že teď můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu B3 výboru pro regionální rozvoj.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Souhlas.) Zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 161 pro hlasovalo 135, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím dále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP