(16.50 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Dovolte mi uvést, že sama vláda v důvodové zprávě uvádí, že tento návrh zákona se dotkne více než 10 % území České republiky. Již dlouhou dobu se pokoušíme vysvětlit, že ODS stojí na straně ochránců přírody tam, kde za součást přírody je považován i člověk. My jsme pro ochranu přírody s člověkem. Neustále se ale prosazuje koncept opačný - příroda má být chráněna proti člověku, člověk má být z těchto území vytlačen, jeho aktivita má být na těchto územích učiněna nevýhodnou.

To jsou důvody, které vedou poslanecký klub ODS k tomu, aby tento návrh zákona nepodpořil. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil předseda klubu komunistické strany pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, zákon, o kterém zanedlouho, za krátkou chvíli, budeme v jeho závěrečném znění po schválení pozměňovacích návrhů hlasovat, je zákon možná z nejkontroverznějších, které v tomto období Poslaneckou sněmovnou probíhají. Jako by tady byl spor o ekonomiku a ekologii, jako by ekonomika a ekologie působily proti sobě. Pokus učinit mezi ekonomikou a ekologií alespoň jakýsi soulad po schválení pozměňovacích návrhů, které proběhly před chvílí ve třetím čtení, se příliš nepodařil. Jsme přesvědčeni o tom, že bylo možno lépe vyhovět specifickým podmínkám a potřebám těch, kteří v krajině hospodaří, jako jsou zemědělci, rybníkáři, ale také myslivci, kteří skutečně budou mít určité problémy.

Na druhé straně prošly některé pozměňovací návrhy, které alespoň já osobně vnímám příznivě. Víme, že problémy, které nejbližší měsíce nebo půlroky přinesou především ekonomice, jsou sice veliké, nicméně ochrana přírody je - a to bez ohledu na náš vstup do Evropské unie, bez ohledu na to, co od nás Evropská unie požaduje nebo nepožaduje - věcí, které dává program Komunistické strany Čech a Moravy zaslouženou prioritu.

Proto většina poslanců z klubu KSČM přes všechny problémy, které zákon přináší, tento zákon podpoří. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsme před schválením zákona, který má význam, a který má význam nejenom technický, organizační a legislativní, ale který vyjadřuje základní přístup k ochraně přírody, k ochraně životního prostředí a obecně přístup ke světu jako takovému.

Je pravda, že existují lidé, kteří se vyjadřují tak, že ekologie není věda, je pravda, že existují lidé, kteří pochybují o některých pohybech v životním prostředí. Přesto je naprosto zřejmé, že životní prostředí postupně na zeměkouli degraduje a že kosmická loď Země je ve své rovnováze stále ohroženější.

Je velmi jednoduché a snadné hovořit ve velkých frázích a ve velkých slovech a nekonat lokálně, což je jedna z povinností, kterou máme před sebou, abychom Zemi jako živoucí ekologický systém předali i budoucím generacím. Jde o mnoho a je naprosto zřejmé, že se vždy povedou spory o míru zásahu, omezení, o míru toho, co je potřebné a co je účelné. Je naprosto zřejmé, že většina lidských zásahů do životního prostředí má komplikované a dlouhodobé důsledky, že rovnováha životního prostředí visí na tenkých nitích, že snaha zvládnout freony vyžaduje jednání s perspektivou 70 - 80 let, že snaha najít rovnováhu v energetickém systému bude pro nás znamenat vážná rozhodnutí opět se stejnou perspektivou. Systém Natura je malým krokem. Není krokem, který by byl v rozporu s existencí člověka, je pouze krokem, který vede naopak k podpoře dlouhodobé existence člověka jakožto zajímavého druhu, který jediný ve známém vesmíru je vybaven schopností myslet a mít kulturu.

Dovedu si představit, že principiálně povedeme ještě mnohé spory, dovedu si představit, že v rozhodování, které budeme pak konkrétně realizovat na základě tohoto zákona, se mnohdy neshodneme. Ano, to všechno si dovedu představit. Přesto je nepochybné, že to je krok na cestě k trvalé udržitelnosti životního prostředí, je to krok, který není nijak zvláště obrovský, který naši společnost nezatíží nepřiměřeným způsobem, a je to krok, který můžeme udělat právě teď, v následujících několika minutách. Udělejme ho. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. O slovo se hlásí ještě ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, skutečně jen věcně.

Samozřejmě, že normy, které se týkají ochrany krajiny, vždy narážejí na mnoho zájmů, na zájmy zemědělců, lesníků, vodohospodářů, rybníkářů, na zájmy rekreace, ochránců přírody a skutečně mnohých místních obyvatel, samospráv a krajů. Proto se v takovýchto normách velmi těžko hledá kompromis. Vláda se o to snaží vlastně už téměř dva roky, protože první návrh byl hotov v dubnu roku 2002 ještě před volbami. V listopadu 2002 sem byl předložen vládní návrh, který po roce projednávání o jediný hlas neprošel právě proto, že skupinové zájmy jdou napříč politickými stranami.

My jsme se proto snažili v nové verzi skutečně maximálně těmto požadavkům vyjít vstříc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP