(Jednání pokračovalo v 16.46 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, žádám vás, abyste se dostavili do jednací síně a posadili se do svých lavic, abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání schůze. Prosím, posaďte se.

My jsme prošli všechna hlasování o pozměňovacích návrzích a to, co nám zbývá jako poslední, je hlasování o celém návrhu zákona. Takže ještě jednou prosím o klid.

V této chvíli se o slovo hlásí předseda klubu ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý. Ještě jednou vás vyzývám, abyste se posadili (zvoní), ukončili debaty. Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, poslanecký klub ODS požádal o přestávku proto, abychom se poradili o konečné podobě přijatých pozměňovacích návrhů. Konstatujeme, že původní předloha předložená do Poslanecké sněmovny vládou byl návrh katastrofální, který byl úsilím poslanců zlepšen na návrh špatný. Chápeme, že pro někoho změna katastrofy na špatnost je důvodem pro podporu, pro nás nikoliv.

Domníváme se, že tento návrh je nadále nepřijatelný z následujících důvodů: Obsahuje omezení vlastnických práv, dokonce obsahuje vyvlastnění bez náhrady, a to je protiústavní. Popírá právo obcí a krajů spolurozhodovat o jimi spravovaném území. Možná proto, že máme-li správné informace, seznam těchto území byl Ministerstvem pro životní prostředí odeslán do Bruselu předtím, než tento návrh je schvalován, a asi na tom už nelze nic změnit. Je to, prokáže-li se tato informace, docela zajímavý postup.

Nebylo vzato v úvahu stanovisko Jihočeského kraje, jehož se tento návrh dotýká v obrovském rozsahu, stanovisko, ke kterémus se připojila Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Hospodářská komora a Agrární komora Jihočeského kraje, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů a Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství. To, že Poslanecká sněmovna nebere ohled na stanoviska těchto institucí, je dle našeho názoru politováníhodné.

Zcela postrádáme vyčíslení nákladů, které přinese schválení tohoto návrhu. Často v rozpravě bylo upozorňováno na to, jaké ztráty by Česká republika měla v případě nepřijetí. My se ptáme na druhou stranu té mince: kde je vyčíslení ztrát každoročních, které budou způsobeny rozsáhlým územím České republiky v případě, že tento návrh bude přijat?

Považujeme navrhovanou podobu zákona za klasický důkaz nadbytečné horlivosti vlády. Dovolte mi konstatovat - a cituji z otevřených zdrojů - že jak vyplývá ze sledování stavu Natury 2000 v jednotlivých zemích Evropské unie, a konstatuje to samotná Evropská komise, žádná země Evropské unie neplní kompletně podmínky dané příslušnými směrnicemi a nikdo nedostává pokuty, kterými nám tady bylo vyhrožováno. Naše vláda je tedy v tomto případě jako v jiných případech nadbytečně horlivá.

Dovolte mi citovat z vyjádření člověka, který je určitě akceptován jako osoba blízká ochraně životního prostředí. Pan Martin Dušek, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, v Mladé frontě Dnes 14. února letošního roku uvedl: "Evropská komise, která má velmi dobré informace o výskytu ptáků, ještě naše návrhy vrátí k rozšíření. Řeknou nám třeba: Mihule potoční se u vás vyskytuje na 400 lokalitách, vy navrhujete 30. Dvacet přidejte! A my tak budeme muset učinit a neovlivní to ani ministr, ani zastupitelé, ani čeští ochránci."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP