(17.00 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Připouštím, že se to ne všude podařilo, ale například přeřazením z oblasti ochrany ptactva z kategorie zvláště chráněných území jenom do oblasti obecné ochrany, kdy tato území budou jenom vymezena v podstatě bez bližších ochranných podmínek, a to, že se do zákona vlastně poprvé dostala náhrada újmy, to znamená, že ti, kteří budou omezeni už i na stávajících chráněných územích, tak budou dostávat náhradu jako rozdíl mezi tím, co by z pozemku mohli mít, kdyby nebyli omezováni, a co z pozemku mají teď. Náhrada ve výši několika set milionů korun, možnost smluvní ochrany, že evropsky významné lokality nebude nutno vyhlašovat jako zvláště chráněná území, pokud o tom uzavřeme s vlastníkem smlouvu - to jsou prvky, které nepochybně stávající ochranu přírody, která je mnohde vnímána jako příliš přísná a omezující, zlepšují a troufám si říci, že i zlidšťují, že ji přibližují možnostem člověka a že jsme v řadě pozměňovacích návrhů, které prošly touto sněmovnou, ať už v zemědělském výboru, ve výboru pro životní prostředí nebo i u řady poslanců, tomuto trendu vyšli ještě vstříc.

Samozřejmě, že norma není dokonalá, ale jsem přesvědčen, že v oblasti ochrany přírody a jeho soužití s rozvojovými možnostmi krajů a hospodářů představuje krok správným směrem. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí ještě místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo vlády, paní a pánové, nechtěl bych zneužívat svého práva přednostního slova k tomu, abych omluvil to, že budu hlasovat jinak, než bude hlasovat klub KSČM, ale svým způsobem mě k tomu vyprovokoval právě projev pana předsedy vlády.

Kdybychom uměli udělat krok nejen k ochraně přírody, ale k ochraně míru ve světě, bylo by to mnohem důležitější. Pane předsedo vlády, kdybyste nepředkládal návrh na to, aby Česká republika poslala vojenskou jednotku do Afghánistánu, možná že bych vašemu projevu uvěřil. Takhle mu uvěřit nemohu. Nezlobte se, pro návrh zákona hlasovat nebudu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, naposledy zvoním a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, což je poslední hlasování, které nám u tohoto bodu zbývá. Ještě vás všechny odhlásím, přihlaste se všichni znovu.

Přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 575, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Tolik text usnesení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 163 poslanců pro 103, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. O slovo se hlásí ještě pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, pořádek musí být. Pan zpravodaj oznámil, že před závěrečným hlasováním oznámí svůj konflikt zájmů, tak ho chci poprosit, aby tak učinil aspoň po něm. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla výzva. Nevím, jestli pan poslanec Pelc nám chce něco sdělit. Záleží na něm.

 

Poslanec František Pelc: Já si troufám tvrdit, že kolega Tlustý mě jednou vyzval, abych se srovnal tady se svým svědomím, které na rozdíl od něho si myslím, že ho mám čisté. Nevybavuji si nic, snad pouze to, že dělám poradenství pro Správu chráněné krajinné oblasti České republiky a byl jsem v minulosti ředitelem této instituce. Jinak žádný střet zájmů necítím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Myslím, že jsme vyčerpali zcela tento jediný bod našeho programu 28. schůze, takže končím projednávání tohoto bodu. Končím také 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Pauza by mohla trvat do 17.20 hodin. V 17.20 hodin bychom se mohli sejít na 27. schůzi, což bude už třetí schůze dnešního odpoledního pořadu.

 

(Schůze skončena v 17.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP