Sněmovní tisk 474
Novela z. devizový zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B.,Palas J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 14. 10. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 10. 2003 (usnesení č. 194). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 858).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 474/3, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 21, usnesení č. 947).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2004.
  Návrh zákona 15. 4. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 474/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 474/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 1098).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 8. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 354/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Nemovitosti, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: devizová politika, devizové právo, nabytí vlastnictví, systém vlastnictví půdy, trh nemovitostí, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku474/0
219/1995novelizujeDevizový zákon474/0
95/1999novelizujeZákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů474/0
253/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony474/5


ISP (příhlásit)