(17.10 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně říci několik slov, protože téměř všechno, co jsem chtěl říci k tomu zákonu, jsem řekl v prvním čtení.

Chtěl bych, abychom si uvědomili několik věcí, proč vlastně tento zákon byl předložen. V podstatě detaily tady přede mnou řekl pan poslanec Plachý. Z jednotlivostí bych upozornil jen na to, že byty ve vlastnictví Českých drah bylo možno prodávat vždycky a tady jde řekněme o určitou technickou úpravu, ale není to tak, že by předtím prodávat nešly a teď jdou. To byla taková konkrétní úprava.

Chtěl bych konstatovat, že v podstatě hlavně jde o potvrzení převodu dluhů Českých drah, státní organizace, na český stát. Chtěl bych, abychom si uvědomili, že to je ten hlavní důvod, proč je tento zákon předkládán.

Jde také o špatné rozdělení majetku, jak o tom mluvil můj předřečník. Je pravda, že ty převody lze upravovat exekutivní cestou, a já bych chtěl požádat Ministerstvo dopravy a pana ministra, aby i tuto cestu využil.

Poslední věta by snad byla, že parlament schválením tohoto zákona kapituluje před Českými drahami, státní organizace. Včera na Žofínském fóru byla řečena jedna věta, která se mi docela zamlouvala - že to, jestli tento transformační zákon byl pojat dobře, nebo špatně, uvidíme tak v roce 2010. Já bych si přál, abychom nemuseli čekat do roku 2010 a abychom škodám, které předpokládáme, že natropí, mohli předcházet, aby k nim nedošlo.

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sehořovi a prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Dámy a pánové, nechci vyvracet názory a předkládat názory jiné, ale chci všechny ubezpečit, že závazky Českých drah, státní organizace, přešly transformačním zákonem před rokem a dvěma měsíci na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, a tento zákon, který projednáváte ve sněmovně, tento stav neřeší, to znamená nemá s tím žádnou souvislost. To jen proto, abyste nebyli zpochybněni posledním vystoupením, resp. vystoupením posledního řečníka, že se mohlo snad jednat o závazky, které teprve teď se řeší.

Závazky, které přešly na tuto státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, jsou pokryty výnosy z prodeje emise dluhopisů, která byla úspěšně minulý týden prodána, a celý výtěžek zabezpečí, že všichni věřitelé, kterých bylo 4,5 tisíce v 28 tisících obchodních případů, budou uspokojeni a vyrovnáni do poloviny letošního roku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Milanu Šimonovskému. Dále se přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené dámy a vážení pánové, dovolím si jen několik poznámek k tomu, co zaznělo v diskusi.

V tomto případě se jedná o dokončení transformace Českých drah, státní organizace, jedná se o reakci na nález Ústavního soudu. Je třeba nějakým způsobem se s tím vypořádat. Nemůžeme se ale neustále vracet na počátek cesty, která byla u tohoto zákona. Měli bychom se spíše soustředit na to, jak ochránit naši silniční infrastrukturu, která vlastně trpí tím, že je velmi přetěžována těžkou nákladní dopravou. Měli bychom spíše zaměřit svou pozornost na to, jak harmonizovat podmínky na přepravním trhu, jak harmonizovat podmínky mezi silniční a železniční dopravou.

V tomto případě dokonce chci říci, že by se stát měl zaměřit na to, jakým způsobem se chce postarat o to, aby investice, která byla věnována na rozvoj infrastruktury, v tomto případě zhruba sto miliard korun do železničních dopravních koridorů, aby tedy tato investice nebyla znehodnocena. Uvědomme si, že stojíme před vstupem do Evropské unie, uvědomme si, že konkurence, a největší konkurence, přijde z Evropské unie. A pokud se nepostavíme k tomu tak, že České dráhy, a. s., jsou dnes stoprocentně vlastněny státem, a pokud se nepostaráme o to, aby na kolejích mohly jezdit odpovídající lokomotivy a odpovídající vagony, tak ta investice, která byla vložena do železničních dopravních koridorů, bude znehodnocena. A jestliže budeme neustále zpochybňovat konkrétní zákony, nedostaneme se dál. A potom se můžeme jenom smutně dívat na to, jak naši stoprocentně státem vlastněnou akciovou společnost ničí zahraniční konkurence.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíkovi Hovorkovi. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si krátkou reakci na předřečníka. Především bych chtěl upozornit na to, že zapomněl oznámit střet zájmů, protože je členem dozorčí rady akciové společnosti České dráhy. Myslím si, že to je velmi důležitá informace pro všechny, kteří tady sedíme a chceme objektivně posuzovat, jak naložit s největším podnikem v České republice.

Dále - prohlásil, že se nemůžeme vracet na začátek. S tím nelze souhlasit. Jestliže základní kámen byl položen křivě, tak stavba, která se na něm staví, samozřejmě spadne. V okamžiku, kdy zjistím, že základní kámen jen položen špatně, je mojí povinností se vrátit na začátek a napravit chybu číslo 1. Jestli to je chyba, nebo není chyba - pan ministr mi neoponoval. Mlčením de facto potvrdil, že naše železniční dopravní cesta je chybně definována.

Dále bylo zmíněno, že je třeba harmonizovat podmínky železniční a silniční dopravy tak, aby jejich konkurenceschopnost byla vyvážená. Kdybychom harmonizovali podmínky silniční dopravy na to, jaké nyní máme vytvořeny podmínky v dopravě železniční, tak to bude vypadat tak, že každá křižovatka bude patřit jednomu jedinému dopravci, který provozuje silniční dopravu a bude vybírat za průjezd touto křižovatkou poplatky. Umíte si představit takto harmonizovanou silniční dopravu?

Já trvám na tom, že je třeba harmonizovat, ale harmonizovat směrem k liberálním podmínkám na silnici, nikoliv opačným směrem k neliberálním podmínkám, které jsme vytvořili transformačním zákonem na železnici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se opět přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka, který má příležitost reagovat na slova pana poslance Plachého.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám panu poslanci Plachému, že jsem na začátku svého vystoupení neoznámil střet zájmů. Měl jsem v úmyslu tak učinit před závěrečným hlasováním, a vždycky, když se projednával zákon, který se týkal Českých drah, tak jsem vždycky střet zájmů oznamoval. Nechávám na posouzení sněmovny, jak veliký tento střet zájmů je, jestliže v dozorčí radě zastupuji vlastně stát a jako poslanec v souladu se zákonem o střetu zájmů nepobírám žádný plat. Tolik k poslanci Plachému bych chtěl uvést.

A chtěl bych říci, že to, co tady zaznělo, bohužel není srovnatelné s tím, co bylo řečeno o silniční dopravě. Já mám svůj názor a nechci se s ním v tomto případě dohadovat. Děkuji za pozornost

***
Přihlásit/registrovat se do ISP