Předpis 191/2004 Sb.

Citace191/2004 Sb.
NázevZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Částka63 (23. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
509 V.n.z. o mezinárodní pomoci při vymáhání finančn. pohledávek
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 191/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
252/2000rušíZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 
Derogace pasivní
199/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
471/2011rušíZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek2
Vztahuje se k
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
252/2000??Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 
252/2000??Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 
253/2000??Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
256/2000??Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
Vztahováno k
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
500/2004??Zákon správní řád 
3/2006??Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn 
199/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
199/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
199/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
471/2011??Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 
471/2011??Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 


ISP (příhlásit)