Předpis 253/2000 Sb.

Citace253/2000 Sb.
NázevZákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Částka74 (11. 8. 2000)
Účinnostod 11. 8. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
613 Vl. zák. o mezin. pomoci při správě daní - EU - RJ
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
Derogace pasivní
438/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
691/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.2
286/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů3
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu4
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky5
164/2013rušíZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů6


ISP (příhlásit)