Stenografický zápis 23. schůze, 19. prosince 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Pavel Kováčik


160. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47

Poslanec Antonín Sýkora


161. Zpráva o činnosti vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností souvisejících s arbitrážním řízení ve věci CME versus Česká republika

Poslanec Stanislav Křeček


176. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Vlastimil Ostrý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.28 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Maštálka
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.11 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vlastimil Tlustý


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Lucie Talmanová


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec František Beneš
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.32 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila ve 12.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP