(14.50 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Ale určitě by bylo korektnější rozhodnutí vládní. Je problém, že čím déle spor trvá, tím hlubší příkop se vykopává a jakémukoli rozumnému řešení se potom staví do cesty překážky. Tam se diskutovalo o možnosti různých pevných prahů, o možnosti vodních stupňů a byli různí zastánci různých řešení. Já jsem přesvědčen, že by se k tomu vláda měla vyjádřit a říci jasně, který veřejný zájem upřednostňuje. Potom oba resorty mohou konat dále.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Vystoupí pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, pokud bychom hlasovali o návrhu pana poslance Křečka, jak mu rozuměl pan místopředseda Kasal, ačkoli to tak neřekl, to je opakování druhého čtení, potom navrhuji, abychom pro opakované druhé čtení požádali také o stanovisko ústavně právního výboru. Jak již bylo řečeno, hospodářský výbor věc již dvakrát projednával a zdá se, že jeho názor je jasný a jednoznačný, je si vědom všech stanovisek, která k té věci byla řečena. Spor se ovšem dostal do takové právní roviny, že není jasné, jestli návrh vyhovuje mezinárodním závazkům České republiky z právního hlediska, a proto se domnívám, že je oprávněné, abychom v případě opakovaného druhého čtení požádali o stanovisko ústavně právní výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče, znamenám si. Rozpravu ve třetím čtení končím a budeme hlasovat o návrhu, který věcně přednesl pan poslanec Křeček a který já jsem formálně upravil.

Takže, paní a pánové, kdo souhlasí s tím, aby sněmovna přijala usnesení na opakování druhého čtení? Kdo souhlasí s tím, abychom opakovali druhé čtení tohoto návrhu zákona?

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 842. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících bylo pro 66, proti 39, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Ptám se pana ministra Šimonovského, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Ne. Takže pan zpravodaj Schling se ujme slova.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, máme před sebou poměrně jednoduchý návrh. Budeme hlasovat postupně, tak jak byly pozměňovací návrhy předneseny. Upozorňuji ještě, že u návrhu C pana poslance Víchy by se dalo tvrdit, že je věcně vadný, ale protože nechci tady vést nějaký procedurální spor, vyjádříme se hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže není v proceduře o čem rozhodovat, budeme postupovat tak, jak návrhy jsou uvedeny v tisku 343/4. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nejdříve pozměňovací návrh pod bodem A. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 843. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 141 z nás, pro bylo 95, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme hlasovat o bodu B. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 844. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Je to bod B1 a 2. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, ze 140 hlasujících bylo pro 109, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme hlasovat o bodu C. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: zahajuji hlasování pořadové číslo 845. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 141 hlasujících bylo pro 21, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

A já mohu, tuším, přečíst závěrečný návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 343, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 846. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano".

Prohlašuji hlasování za zmatečné, protože jsem přehlédl žádost o odhlášení, omlouvám se. Takže vás poté, co skončí hlasování, poprosím o novou registraci. Odhlásil jsem vás… Ještě ne… Ještě ne… Teď už se to podaří. Přihlaste se znovu, budeme hlasovat o závěrečném usnesení. Předpokládám, že všichni víte, o čem budeme hlasovat, takže ho nemusím znovu číst.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 847. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 82, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Šimonovskému, panu zpravodaji Schlingovi. Tím jsme vyčerpali blok třetích čtení a můžeme se vrátit zpátky k oblíbenému bodu zákonů v prvém čtení. (Protesty v sále.)

Dámy a pánové, chtěl bych upozornit Poslaneckou sněmovnu na prostou věc, že jsme ve třetím týdnu jednání a máme před sebou ještě zhruba 40 prvních čtení ve smlouvách, dále zprávy a návrhy, kterých je bratru asi 50, takže si myslím, že každá hodina jednání je dobrá. Chtěl bych připomenout v tuto chvíli všem těm, kteří budou chtít v příštím týdnu vystupovat a žádat o zařazení dalších a dalších mimořádných bodů, aby si na tuto chvilku příští týden vzpomněli.

V tuto chvíli, nejsou-li námitky - a věřím, že nejsou - přistoupíme… Pokud někdo má nějaký jiný návrh, ať to řekne prosím pěkně na mikrofon. Ne-li, budeme se věnovat bodu číslo 65, to je zákon týkající se matrik. Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra a místopředseda vlády pan Stanislav Gross.

Hlásí se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jménem předsedů poslaneckých klubů jsem vám tlumočil, a teď vám opakuji, dohodu, že po třetích čteních ukončíme dnešní jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Mohu vědět, kterých předsedů kterých klubů? Všech, ano? Takže čtyř klubů. Proti čtyřem klubům, proti čtyřem předsedům je předsedající slabá figura, to připouštím. Ale doporučuji si tuto chvilku připomenout příští týden, jak už jsem říkal, při zařazování dalších mimořádných bodů.

Tak, dámy a pánové, něco jsme odpracovali. Myslím, že ti, kteří odvedli kus práce, mohou spokojeně odjet domů na víkend. Přeji vám, abyste si odpočali a v úterý ve 14 hodin na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 15.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP