(11.30 hodin)
(pokračuje Škromach)

Protože to je podstata i práce úřadů práce - připravit uchazeče na to, aby byl schopen si práci najít, aby tuto práci si vyhledával. Z tohoto hlediska musím říci, že je zde paradox snižování stavu státních zaměstnanců a kapacit úřadů práce. Určitě bychom uvítali, kdybychom je mohli posílit, ale přesto se budeme snažit, aby tato práce byla efektivní.

Problém výše podpory a sociálních dávek a zaměstnanosti není tím zásadním problémem, který se zde projevil. Základní problém není v tom, že dávky by byly vysoké nebo nízké - podle mého názoru jsou nízké v porovnání s jinými zeměmi - ale to, co vede ke zneužívání systému, je souběh sociálních dávek nebo podpor s prací načerno. Proto také zavádíme institut, který bude umožňovat i legální zaměstnání, příležitostné, které by naopak mělo omezit černé zaměstnávání.

Jenom poznámka. Zaznělo zde, že například mezi možnostmi zaměstnání, které zanikají, jsou některé firmy v rámci potravinářského průmyslu. O tuto záležitost jsem se samozřejmě zajímal. Podle stanoviska pana ministra zemědělství a dalších, kteří se v této problematice určitě dobře vyznají, je to jednoznačné. Tyto firmy dva tři roky dopředu vědí, že vstupem do unie musí splnit určité podmínky. Tyto firmy v podstatě neinvestovaly nic do rozvoje, do toho, aby tyto podmínky naplnily, a raději svůj zisk do poslední doby dělí. Je to problém v tom, že na trhu práce jsou určitě jiné firmy, které naopak investovaly. Tak vlastně převezmou tuto výrobu a lidi zaměstnají. Myslím, že samozřejmě je třeba tyto věci vnímat v realitě, která dnes existuje. Jestliže někdo nerespektuje, že se mění podmínky a předpisy, a nezohlední to, pak je to problém.

Tento zákon naplňuje jak lisabonský proces, tak je vlastně ve smyslu i národních akčních plánů zaměstnanosti, které každoročně připravujeme a přijímáme a snažíme se je plnit.

Ještě k paní poslankyni Páralové. Otázka Švarc-systému je dlouhodobě diskutována. Bylo by možné k tomu vést poměrně dlouhé polemiky. Tento způsob zaměstnávání není vhodný. Jen jedna poznámka: Pokud by dnes všichni zaměstnanci přešli na Švarc-systém, to znamená, že by pracovali na živnostňák, tak se v České republice zhroutí jak systém důchodový, tak systém zdravotní, protože by v podstatě do těchto systémů nepřišly žádné finanční prostředky. To je reálný fakt a také důvod toho, že naším cílem je bojovat proti tzv. Švarc-systému.

Pokud jde o otázku zrušení § 38, už jsem to uvedl. Souvisí to se zavedením institutu agentur pro zaměstnávání. Chce-li firma zprostředkovávat zaměstnání, má možnost zařídit si živnost, která bude zprostředkovávat zaměstnání, ale nikoli pod rouškou, kdy např. firma má živnostňák na nějakou výrobu a zároveň v podstatě půjčuje své zaměstnance jiným firmám. Je to stav, který se dá samozřejmě legislativně odůvodnit. Prostě firma, která bude chtít takto postupovat, má možnost agenturním způsobem zaměstnávání toho tak docílit.

Pokud jde o sankce, které zde byly vzpomenuty paní poslankyní. Vážené kolegyně a kolegové, jestliže zde paní poslankyně prohlásí, že naše firmy musí porušovat zákony, aby mohly vyrábět, tak je to naprostý úlet. To je něco, co si neumím představit, že by mohl říci poslanec, že vlastně firmy nebo kdokoli má porušovat zákony a my to chceme porušovat. Vždyť to je nesmysl. Od počátku tady zaznívalo, že zákony sice mají práva a povinnosti, ale nemají sankční opatření. My zde sankční opatření zavádíme. To není kvůli tomu, aby firmy platily pokuty nebo sankce, ale je to kvůli tomu, aby se dodržovaly zákony. Celá léta zde vedeme debaty o tom, že se zákony nedodržují, že nejsou žádná sankční opatření. Sankce nejsou od toho, aby někdo platil, ale aby už tady konečně byl pořádek a každý aby se řídil zákony a aby to bylo normální. Předpokládám, že ústavní činitel, a tam patří i poslanec, bude dbát na to, aby zákony byly dodržovány. Ne že zde bude veřejně prohlašovat, že se zákony porušují a že on to vlastně ještě podporuje. To je pro mě nepřijatelné. Naším důvodem není, aby firmy platily nějaké pokuty, ale aby to byl dostatečně odstrašující nástroj k tomu, aby neplatily pokuty, ale aby dodržovaly zákony. Naším smyslem není vybírat pokuty, ale aby zákony byly naplňovány. Jestliže se některým firmám vyplatí platit, pak je třeba tyto sankce zvyšovat. Nedá se nic dělat, je to prostě tak. A samozřejmě stanovení sankcí je takové, že se přihlíží i ke konkrétní firmě. Asi jiná sankce bude přiměřená pro firmu - a nakonec i ve správním řízení se může tato firma odvolat - která má jednoho dva zaměstnance, jiná bude pro firmu, která zaměstnává deset tisíc zaměstnanců.

Pokud jde o absolventy a různé možnosti např. stáží, agenturní zaměstnávání apod. Ano.

Ještě zde byla jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit, a to je otázka určité povinnosti odpracovat pro obec určitou část hodin u lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Takový návrh připravujeme a měl by být připraven do konce roku k projednání v připomínkovém řízení a do vlády. To je jedna z věcí, o které jsme hovořili. Člověk, který je dlouhodobě nezaměstnaný, by měl pro obec odpracovat až osm hodin týdně za určitého zvýhodnění pro jeho situaci. Naším zájmem je, aby se lidé udržovali v aktivním věku, aby neutíkali do nelegálního zaměstnávání.

Jinak tento zákon bude umožňovat i lepší kontrolu nad nelegálním zaměstnáváním. Jak zde zaznělo, v České republice je zaměstnáváno nelegálně poměrně hodně cizinců. V situaci, kdy úřad práce má nahlásit den dopředu, že přijde kontrolovat, co asi zkontroluje druhý den, kdy přijde? Využíváme jiných možností, např. ve spolupráci s cizineckou policií apod., ale tyto instituce jsou nedostatečné.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, požádal bych vás, abyste tento návrh zákona podpořili do druhého čtení, protože - jak jsem zaregistroval a musím to ocenit - je zde obecně snaha řešit zaměstnanost a problémy lidí, kteří práci shánějí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. To bylo jeho závěrečné slovo. Absolvovali jsme sloučenou rozpravu obou tisků, a to číslo 527 a 528. Nyní se s nimi musíme vypořádat s každým zvlášť. Požádal bych zpravodaje, jestli řekne slovo závěrem, eventuálně shrne návrhy, které tu zazněly, na zamítnutí.

 

Poslanec Antonín Zralý: Pane předsedo, paní a pánové, nebudu v této chvíli hovořit, pouze konstatuji, že v diskusi, která byla sdružena pro oba zákony, vystoupili tři poslanci - Páralová, Grospič a já. Padl jeden návrh na zamítnutí u obou zákonů. Navrhuji, aby bylo nejprve hlasováno o zákonu sněmovní tisk 527, poté o sněmovním tisku 528.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Svolávám poslance, aby se zúčastnili hlasování. Budeme se věnovat nejdříve tisku 527 (bod 90). Slyšeli jste, že padl návrh na zamítnutí. Doufám, že všichni, kdo mají zájem, jsou přítomni.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk 527. Všechny vás odhlašuji a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na zamítnutí?

V hlasování pořadové číslo 778 z přítomných 163 poslanců pro 46, proti 95. Tento návrh na zamítnutí přijat nebyl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP