(11.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, jestli je ještě nějaký další návrh na přikázání. Pokud se nikdo nehlásí, tak budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro a souhlasí s přikázáním výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na přikázání?

V hlasování pořadové číslo 779 z přítomných 167 poslanců pro hlasovalo 164, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Podobně se musíme vypořádat i se sněmovním tiskem 528, což je návrh, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti (bod 91). Takže sněmovní tisk 528. I tady zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu, takže opět budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na zamítnutí tohoto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 780 z přítomných 167 pro hlasovalo 45, proti 87. Návrh přijat nebyl.

 

A opět budeme hlasovat o přikázání. I tady organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a znovu se ptám, jestli někdo má ještě jiný návrh na přikázání. Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o tomto.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat tento návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 781 z přítomných 167 poslanců pro hlasovalo 159, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Končíme tedy projednávání obou bodu 90 i 91.

 

A nyní nás čeká projednávání zákonů ve třetím čtení. Ten první, který máme před sebou je bod

 

119.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka a také zpravodaj výboru poslanec Petr Braný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 260/2 a já otevírám rozpravu, do které se hlásí jako první pan poslanec Kalousek a pak pan poslanec Šustr. Takže do rozpravy jako první pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, jedná se o poměrně velmi složitou materii, kde podle mého názoru je stanovisko výboru ústavně právního mnohem důležitější než stanovisko výboru rozpočtového. Protože i když jsou v názvu toho zákona peníze, tak meritem je tam podle mého názoru vztah stát - občan a míra ingerence do jeho soukromí. Jedná se tak o návrh zákona, kde ve druhém čtení byly předloženy rozsáhlé pozměňující návrhy, a já jsem přesvědčen, že těmito návrhy by se příslušné výbory, zejména výbor ústavně právní, měly zabývat, a z toho důvodu po dohodě s kolegy z ostatních poslaneckých klubů si dovoluji navrhnout vrácení této předlohy výborům k novému projednání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Pan poslanec Šustr tím pádem už nepotřebuje vystoupit. Ještě v rámci rozpravy uděluji slovo panu ministrovi.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, musím říci, že i když mi to nedělá žádnou radost, protože jak už jsem se vyjádřil ve druhém čtení, tento zákon je projednáván v Poslanecké sněmovně již několik měsíců, myslím si, že brzy překročíme i onu magickou hranici osmi nebo devíti měsíců, které jsou spojovány s narozením dítěte, takže se dá říci, že to bude už možná zákon, který budeme přenášet na začátku příštího roku, přesto mi nezbývá nic jiného než respektovat dohodu, která byla dosažena, a vyjádřit naději, že tentokrát již dojde na úrovni příslušných výborů k dostatečné míře shody, která omezí počet pozměňujících návrhů, které budeme muset poté hlasovat ve třetím čtení.

V každém případě bych chtěl požádat o to, zda by bylo možno věci projednat tak rychle, abychom se k projednávání tohoto zákona mohli vrátit na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je tady několik přihlášek - pan poslanec Plachý nebo pan poslanec Braný, a pak se hlásí také pan poslanec Vymětal, pravděpodobně s výhradou vůči tomu, jak byl návrh formulován. Nejdříve ale prosím pana poslance Braného.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, tady byl vznesen v podstatě procedurální návrh pana předsedy rozpočtového výboru na vrácení do výboru. Chtěl bych ho upřesnit, že to můžeme udělat jedině tak, že rozhodneme o opakování druhého čtení. To je moje procedurální připomínka.

A druhá věc - je zde požadavek, aby hlasování proběhlo neprodleně po upřesnění, ale neuzavřela se obecná rozprava, protože pan kolega Plachý a někteří další jsou ještě plni podnětů legislativně technických, a kdyby byla uzavřena a neprošel tento návrh, tak bychom museli hlasovat zase o otevření rozpravy, protože je zde připraveno několik kolegů načítat ještě některé změny.

Jinak bych chtěl říci, že § 95 jednacího řádu byl splněn, ten odstavec 1, ty pozměňovací návrhy v tisku 260/2 jste dostali včas, a je jich tam celkem 63, ovšem s tím, že některé jsou tak komplexní změny jiných zákonů, takže též podporuji to, co jsem tu už dvakrát navrhoval v druhém čtení před týdnem, aby to bylo vráceno do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kalousek chce pravděpodobně upřesnit formulaci.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se za nepřesnou formulaci a děkuji zpravodaji za upřesnění. Ano, podle jednacího řádu se jedná o návrh vrácení do druhého čtení. Z toho důvodu si také dovoluji požádat kolegy, kteří chtěli vystoupit s legislativně technickými připomínkami, že v tuto chvíli by to bylo zbytečné, že je možné je uplatnit v rámci řádného druhého čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já pouze netuším, zda před ukončením obecné rozpravy lze takto hlasovat, ale v tom nám určitě pomůže pan poslanec Vymětal. Takže pan poslanec Vymětal se také hlásí a určitě nám vyjasní tuto otázku.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, děkuji za slovo. Už bylo upřesněno, že jde o opakování druhého čtení, nikoliv o vrácení do druhého čtení. Ale jinak je to řádný návrh, to znamená, o něm se hlasuje po ukončení rozpravy ve třetím čtení. To znamená, rozprava probíhá, všichni pánové, kteří chtějí mluvit, dávají své návrhy. Takže takto by to mělo probíhat, do ukončení rozpravy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dívám se, jestli ještě chce mluvit pan poslanec Plachý nebo pan poslanec Braný. Není tomu tak, všechno je jasné a mně zřejmě nezbývá než rozpravu ukončit. Takže končím rozpravu a budeme hlasovat, pokud zpravodaj nebude nic namítat, o návrhu, který v rozpravě zazněl, a to je návrh podat návrh na opakování druhého čtení. Takto zní návrh, o kterém budeme hlasovat. Opakuji: Budeme hlasovat o opakování druhého čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh na opakování druhého čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 782 z přítomných 165 poslanců pro hlasovalo 147, proti 3. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP