(11.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

My jsme tím vlastně ukončili projednávání bodu č. 119 a můžeme pokročit k bodu č. 120, to je

 

120.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 107/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zaujal náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Eduard Vávra. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 107/6.

Otevírám rozpravu, písemné přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych v rámci tohoto čtení přednesl legislativně technické upřesnění, které vychází z toho, že u pozměňovacího návrhu části C2 jsou možné dvě varianty řešení, a proto je třeba upravit uvozovací text takto:

Vzhledem k tomu, že je navrhováno doplnění dalšího novelizačního bodu v části druhé návrhu zákona k zákon u číslo 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, je třeba upravit i úvodní větu k této části podle legislativně technických pravidel, a to: Článek II. Zákon č. 634 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/93, č. 40/95 Sb., č. 104/95 Sb., č. 110/97 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 64/200 Sb., č. 145/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 452/2001 Sb., č. 477/2001 Sb., 151/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 227/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. se mění takto: Za prvé bude uveden text pozměňovacího návrhu poslance Beneše k § 10 a za druhé bude uveden text pozměňovacího návrhu hospodářského výboru k § 16. Varianta jedna nebo druhá bude použita podle toho, jak bude prohlasován pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Do rozpravy se hlásí také zpravodaj pan poslanec Vávra, již nyní.

 

Poslanec Eduard Vávra: Chtěl bych jen sdělit sněmovně, že za základ našeho jednání bude vzat komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru pod bodem A.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo další do rozpravy? Pokud už nikdo další se do rozpravy ve třetím čtení nehlásí, rozpravu končím. Jen upozorním, že závěrečné slovo mohou přednést zpravodajové jednotlivých výborů, kromě pana poslance Vávry také paní poslankyně Dundáčková nebo pan poslanec Kott. Pokud ale nikdo z nich, tak určitě se slova ujme pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji, pane předsedající. Přednesl bych proceduru hlasování. Jak jsem sdělil, základem je pozměňovací návrh hospodářského výboru. Navrhuji tuto proceduru. Napřed bychom hlasovali o bodu B1, což je úprava komplexního pozměňovacího návrhu, poté C1, což je doplnění komplexního pozměňovacího návrhu, poté C2, následně B2, B3a, 3b společně, B4, poté komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru a na závěr legislativně technické upřesnění.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže zahajuji rozpravu k proceduře, kterou navrhl zpravodaj pan poslanec Vávra. Pokud se nikdo nehlásí, skoro bych nechal tuto proceduru odhlasovat, protože zase tak jednoduchá není.

Budeme hlasovat o návrhu procedury, jak ji přednesl pan poslanec Vávra.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom postupovali tak, jak bylo navrženo, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 783 z přítomných 163 pro hlasovalo 156, proti žádný, takže návrh procedury byl přijat.

 

Nyní vás budu žádat, abyste vždy přednesl návrh, o kterém budeme hlasovat, a pak požádám o stanovisko jak navrhovatele, tak vás. Můžeme hlasovat.

 

Poslanec Eduard Vávra: První hlasování je o bodu B1. Mé stanovisko je neutrální. (Navrhovatel rovněž neutrální stanovisko.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 784 z přítomných 163 pro hlasovalo 95, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Další hlasování je bod C1. Mé stanovisko je kladné. (Navrhovatel - rovněž kladné stanovisko.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 785 z přítomných 163 poslanců pro hlasovalo 156, proti žádný. Návrh byl přijat, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní hlasuje o bodu C2. Mé stanovisko je kladné. (Navrhovatel také kladné stanovisko.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 786 z přítomných 163 poslanců pro hlasovalo 156, proti žádný.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní budeme hlasovat o bodě B2. Mé stanovisko je kladné. (Stanovisko navrhovatele rovněž kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 787 z přítomných 163 poslanců pro hlasovalo 157, proti žádný. Návrh byl přijat, můžeme dál.

 

Poslanec Eduard Vávra: nyní budeme hlasovat o bodu B3a a 3b společně. Stanovisko kladné. (Stanovisko navrhovatele rovněž.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 787 z přítomných 163 pro hlasovalo 141, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP