Stenografický zápis 23. schůze, 11. prosince 2003


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil


169. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 399/3/ - vrácený prezidentem republiky

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch


170. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 397/4/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Michal Hašek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


132. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2004, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 490/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.55 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza


133. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2004 /sněmovní tisk 464/

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling


134. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004 /sněmovní tisk 468/

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec František Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Jan Kasal


135. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2004 /sněmovní tisk 431/1/

Poslanec Michal Doktor


172. Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na mezivládní konferenci v Římě

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec David Šeich
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


131. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda


131. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Jan Kasal


172. Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na mezivládní konferenci v Římě

Poslanec Hynek Fajmon
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer


164. Ústní interpelace

Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)


172. Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na mezivládní konferenci v Římě

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Libor Rouček
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Pavel Svoboda
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP