Stenografický zápis 23. schůze, 10. prosince 2003


(Jednání pokračovalo v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř


123. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - třetí čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Hana Šedivá
Senátorka Jitka Seitlová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jaroslav Plachý


163. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Petr Bratský


25. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Petr Kott
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec František Beneš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


167. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Schling
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jaromír Schling
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Josef Vícha


45. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona o podpoře rodiny /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Květoslava Čelišová
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček


46. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Orgoníková


129. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


130. Návrh na volbu kandidáta na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hojda


131. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda


129. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Hojda


47. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vilém Holáň


48. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Walter Bartoš


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miloslav Vlček


64. Vládní návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP