(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kompletně, ano? Zaznamenal jsem. Ještě pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že dnešní den je prvním dnem jednání Poslanecké sněmovny, její schůze, pak existuje usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém Poslanecká sněmovna konstatuje, že v první svůj jednací den je přítomna vláda jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že tomu tak není, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Je.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že v usnesení je: do doby schválení pořadu schůze. Myslím, že tak je to tam formulováno.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, pojďme se na ten text přesně podívat. Domnívám se, že se jedná o celý jednací den.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chcete-li, já se tomu nebráním. Pokud ale dovolíte, dal bych hlasovat o návrhu na odročení. A v tuto chvíli si myslím, že má přednost návrh paní místopředsedkyně Němcové, který je svým způsobem procedurálním návrhem k mému.

Do doby přítomnosti celé vlády? Dobře.

Poté co nebude, nebo bude přijat návrh modifikovaný místopředsedkyní Němcovou, dal bych hlasovat o svém návrhu. Budeme tedy hlasovat jednou, nebo dvakrát, podle vašeho uvážení.

 

Každopádně rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37. Kdo je pro to, abychom odročili projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti celé vlády, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko Ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo 57, proti 32, což ze 156 přihlášených znamená, že návrh nebyl přijat.

 

A budeme hlasovat o mém návrhu na odročení do doby, než bude přítomen předseda vlády nebo než návrh odůvodní jiný z ministrů jím pověřených.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 38. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko Ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 79, proti 32, což k osmdesáti, pravda, nestačí.

 

Počkám na kontrolu výstupů z hlasovacího zařízení. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal, který nám chce v této složité situaci nepochybně pomoci.

 

Poslanec Karel Vymětal: No, abych vytvořil, pane předsedající, dámy a pánové, podmínky k tomu, aby se vládní koalice nějak dala dohromady, navrhl bych, abychom přerušili jednání Poslanecké sněmovny do doby, než nám bude rozdán pořad, tak jak jsme si jej schválili, poněvadž všichni v tom máme zmatek. A věřím, že do té doby se i koalice dá dohromady, včetně vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Nicméně, jsme v situaci, kdy… Váš návrh, pane poslanče, registruji, a dokonce ho pokládám za docela oprávněný. Chci jenom říci, že tento zmatek nezpůsobil ani organizační výbor, ani organizační odbor Kanceláře. Způsobili jsme si jej sami tím, jak jsme zpřeházeli pořad schůze zhruba před dvěma hodinami. Toto jsou důsledky.

Pokud není rozporován výsledek hlasování, což není, tak musím konstatovat, že budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, protože návrhy na odročení nebyly přijaty. Návrh pana poslance Karla Vymětala v tuto chvíli, obávám se, situaci neřeší, protože se s tímto bodem vyrovnat musíme.

V tuto chvíli tedy vystoupí ministr vlády České republiky pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, musím sněmovně sdělit jednu zásadní věc. Hlasoval jsem pro odročení, aby tuto zprávu mohl uvést pan premiér vlády České republiky. A teď mi bylo sděleno, že na sjetině mám ne. Čili zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže rozhodneme o zpochybnění hlasování v hlasování pořadové číslo 39. Hlasování jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 161 přítomných bylo pro 108, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat znovu o procedurálním návrhu na odročení projednávání této předlohy do doby přítomnosti předsedy vlády pana Vladimíra Špidly nebo do doby, kdy bude některý z pánů ministrů pověřen uvedením tohoto návrhu.

Jsem vyzýván k tomu, abych vás odhlásil. To, samozřejmě, učiním. Poprosím vás o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 40, které jsem zahájil, rozhodneme o mém návrhu na odročení. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 79, proti 35, z přítomných 156, což znamená, že pro tuto chvíli mohu konstatovat, že návrh byl přijat.

 

Vyčkám ale kontroly. Hlásí se pan poslanec Zvěřina.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zpochybňuji toto hlasování, protože mně nešlo hlasovací zařízení. Nebylo možné hlasovat ani "ano", ani "ne".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bude tedy nejlepší, když se znovu pokusíme hlasovací zařízení pomocí nové registrace uvést do bdělého stavu.

 

V hlasování pořadové číslo 41 rozhodneme o námitce pana poslance Zvěřiny. Kdo s ní souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 158 přítomných bylo pro 137, proti 5. Návrh byl přijat.

 

My budeme opakovat hlasování o mém procedurálním návrhu na odročení. Toto hlasování s pořadovým číslem 42 jsem zahájil. Kdo souhlasí s procedurálním návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 164 poslanců bylo pro 82, proti 50, takže návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se paní poslankyně Hana Marvanová, takže jí dávám slovo.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Pane místopředsedo, já jsem hlasovala "ano", ale prostě nerozsvítilo se mi světýlko, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43, které jsem zahájil. Kdo souhlasí se zpochybněním hlasování tak, jak zaznělo z úst paní poslankyně Hany Marvanové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 přítomných bylo pro 118, proti 7. Námitka byla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP