Stenografický zápis 18. schůze, 1. července 2003


(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Konečná


18. Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Pospíšil


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Martin Říman
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloslav Ransdorf
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec David Šeich
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Václav Exner
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Býček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Michal Doktor


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jiří Karas


7. Vládní návrh zákona o Antarktidě /sněmovní tisk 195/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


63. Návrh poslankyně Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Karel Vymětal


64. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 109/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


65. Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 153/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Teplík


66. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Tomáš Teplík


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP