Stenografický zápis 10. schůze, 27. února 2003


(Schůze zahájena v 9:08 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


144. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Bratský


98. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 8/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.27 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda PSP Jan Kasal


100. Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Václavek


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Macháček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček


105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - třetí čtení

Poslanec Radim Turek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec František Pelc
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


149. Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Vymětal


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 126/ - třetí čtení

Poslanec Milan Cabrnoch


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miloš Patera


109. Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik


110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb. /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 68/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Pešán


112. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik


114. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - třetí čtení

Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Tomáš Hasil
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


145. Ústní interpelace

Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Walter Bartoš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Walter Bartoš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Hynek Fajmon
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP