(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, zaujměte svá místa v sále. Budeme pokračovat v odpolední části dnešního jednání. (Velký šum v sále.)

Vážené kolegyně a kolegové, prosím vás ještě jednou, abyste neprodleně zaujali svá místa v jednacím sále, budeme pokračovat dále. (Šum v sále přetrvává.)

Nejde-li to po dobrém, půjde to po zlém.

Před obědem jsme rozhodli, že přerušíme projednávání tohoto bodu těsně před závěrečným hlasováním. Chci se zeptat pana ministra financí, zda chce vystoupit ještě se závěrečným slovem. Ne.

Prosím, pan kolega Pelc.

 

Poslanec František Pelc: Dámy a pánové, velmi se omlouvám, ale dovoluji si zpochybnit hlasování číslo 235, neboť jsem byl přítomen, hlasoval jsem a ve sjetině jsem si o přestávce zjistil, že není žádný záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně, kolegové, nezlobte se, ale opravdu teď nevím, jak se s tímto návrhem vypořádat, protože si pamatuji velmi dobře vzrušené debaty v minulosti ve sněmovně, kdy jsme se nějakým způsobem dohadovali o tom, kdy je možné podat námitku proti výsledkům hlasování a kdy nikoliv.

O slovo požádal předseda poslaneckého klubu ODS pan Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se nebudu odvolávat na žádné ustanovení jednacího řádu, protože ten tady stejně dostává na frak. Já se budu odvolávat na prostou slušnost a korektnost, protože byla-li námitka proti hlasování, nepochybně měla být vznesena před polední pauzou a nepochybně tomu nic nebránilo. Já bych prosil, aby tady nebyly zaváděny principy, které jsou porušením slušnosti a elementárních principů komunikace mezi lidmi. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda poslaneckého klubu Unie svobody pan Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, odečteme-li přestávku, dochází ke zpochybnění hlasování prakticky téměř po jeho ukončení, to za prvé. A za druhé se domnívám, že takových případů jsme už tady měli celou dlouhou řadu a vždy bylo námitce vyhověno. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlásí se ještě někdo s přednostním právem? Ne.

Vážené kolegyně, kolegové, neberte to prosím nikdo osobně, nicméně jako předsedající jsem teď v těžké situaci a nezbývá mi nic jiného, než nevyhovět námitce nebo žádosti o hlasování o námitce pana poslance Pelce s tím, že existují procedurální způsoby, jak se s postupem předsedajícího v takovémto případě může Poslanecká sněmovna vyrovnat. Opravdu za tím nehledejte nic osobního, žádné politicky motivované jednání ze strany předsedajícího schůze, nicméně myslím si opravdu, že podání námitky o výsledku hlasování po hodinu a půl trvající polední pauze dost dobře možné není.

Slovo má předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Pane místopředsedo, pokud nenecháte o námitce hlasovat, já dávám námitku na způsob řízení, proti postupu předsedajícího schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to je možnost, jak se vypořádat s touto situací.

Slovo má ještě pan předseda poslaneckého klubu Unie svobody Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych v návaznosti na slova kolegy Tlustého poprosil pana předsedajícího, aby postupoval podle zásad slušnosti a za prvé nezneužíval svého postavení řídícího schůze k politickému rozhodování a za druhé vyhověl žádosti kolegy Pelce a dal hlasovat o námitce, kterou podal.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci vás ujistit, pane předsedo poslaneckého klubu Unie svobody, že nezneužívám svého postavení jako předsedající schůze a volám vás k pořádku, abyste takovýmito vystoupeními zbytečně nejitřil atmosféru v Poslanecké sněmovně.

Postup, který zvolil předsedající sněmovny, je normálně možný postup. Návrh, který přednesl předseda poslaneckého klubu ČSSD, je také standardní možností, jak se s touto situací vyrovnat. A já se nedomnívám, že by předsedající Poslanecké sněmovny měl být poslušný stroj, který nechá hlasovat o čemkoliv, co zazní od tohoto řečnického pultu.

Nyní tedy budeme hlasovat o námitce, kterou podal předseda poslaneckého klubu ČSSD vůči postupu předsedajícího. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Předmětem hlasování je námitka předsedy poslaneckého klubu ČSSD proti postupu předsedajícího, který odmítl nechat hlasovat o námitce vůči výsledkům hlasování.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 251. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 89, proti 79. Námitka přijata nebyla.

 

Budeme rozhodovat v závěrečném hlasování o celém návrhu zákona. Prosím o stanovisko pana zpravodaje, poté pana ministra financí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, dámy a pánové, vyčerpali jsme hlasování o všech pozměňujících i legislativně technických návrzích. Před námi je závěrečné hlasování. Za této situace a vzhledem k tomu, jaké pozměňující návrhy byly přijaty, nemohu jako zpravodaj Poslanecké sněmovně doporučit přijetí tohoto zákona a k celkovému závěrečnému hlasování mám negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má ministr financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP