(17.20 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Musím konstatovat, že tento postup nebyl dodržen.

Pokud se týče třetí otázky, tady je moje odpověď velmi prostá. Jediný, kdo může opravdu autoritativně vyslovit, že ten či onen právní předpis je v rozporu s ústavou nebo se zákonem, to je s normou vyšší právní síly, je Ústavní soud, a jediný, kdo může také takovou normu z těchto důvodů zrušit, je opět Ústavní soud. Takže já jen opakuji jediné: paní ministryni jsem sdělil totéž, co nyní sděluji zde. Ztotožňuji se se stanoviskem komise pro správní právo Legislativní rady vlády a přijal jsem opatření, aby Úřad vlády neumožnil publikování vyhlášky, pokud podle legislativních pravidel nebude dodržen postup, který je předepsaný, to znamená, že jsem přijal opatření, aby se to nemohlo už nikdy stát.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane místopředsedo. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Ano. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji vám, pane místopředsedo. Rozumím vašemu vyjádření. Znám dopis - nevím, jak je to možné - který jste poslal paní ministryni, kde tvrdíte, že například vyhláška je zřejmě jediným způsobem řešení potřeby praxe, avšak ustanovení § 17 této potřebě zcela neodpovídá. Také znám dopis, ve kterém je stanovisko pana náměstka Bureše, který říká, že sice po formální stránce vyhláška překračuje rámec zákona, avšak nezbytným způsobem řeší a po věcné stránce odpovídá na potřeby praxe. Pro mne jsou takováto vyjádření velkým varováním, že v případě, když se to v praxi hodí, tak ministr vlády smí porušovat zákony. Velmi vítám, že jste přijal opatření k tomu, aby se to neopakovalo.

Jistě jste informován o tom, že některé organizace podávají podání k Ústavnímu soudu a budou usilovat o zamítnutí této protiprávní vyhlášky. Já jen vyjadřuji naději, že tato vláda, která je Parlamentu odpovědná, nebo její ministři, už dále nebudou vydávat protizákonné vyhlášky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana místopředsedy, zda chce reagovat. Nechce. Uděluji slovo panu poslanci Jiřímu Bílému, který přednese interpelaci na místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Připraví se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení páni ministři, dámy a pánové. Pane ministře, obracím se na vás s interpelací, a to v souvislosti s nelegálním přechodem hranic. Doručil jsem vám článek, který mě znepokojil. Je z 18. 11. loňského roku. Já bych vám přečetl jen kousek a pak položím otázku.

Ten článek se jmenuje Lidé z Al-Káidy se objevují v Česku. Úryvek z článku - většina informací vztahujících se k Al-Káidě souvisí s nelegální migrací z východu, na které se podílejí Afghánci. "Před rokem jsme spolu s Němci a Rakušany zatkli čtyřicetičlenný gang, který organizoval přechody hranic pro běžence převážně z Afghánistánu. Za dva roky protáhl přes hranice asi šedesát tisíc lidí. Máme signály, že část ze zisku plynula právě k lidem z Al-Káidy," uvedl policejní důstojník, který je s případem obeznámen.

Zarazilo mě to číslo šedesát tisíc lidí. Jinak tento článek napsala Sabina Slonková. Ptám se, jak je možné, že přes naše hranice se za dva roky protáhlo šedesát tisíc lidí, jestli jste to věděli jako policie nebo jestli jste to konzultoval s ministrem financí, pod kterého spadá celnice. Pokud jste to věděli, jaká opatření jste přijali. Pokud to nebyla pravda a v článku je nějaký překlep, jestli jste na to reagovali, aby byl údaj z článku uveden na správnou míru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, nejprve ke třem otázkám a pak řeknu ještě některé širší souvislosti.

Za prvé, jestli jsem to konzultoval s ministrem financí. Nekonzultoval, protože to ministrovi financí moc nepřísluší. Ochranu "zelené hranice" má na starosti Ministerstvo vnitra, takže bych tady přenášel odpovědnost na někoho, kdo s tím mnoho udělat nemůže, a nebylo by to ode mne férové.

Pokud jde o hraniční přechody a případně pašování, tam už jeho určitá působnost je, pokud by třeba byli převáženi někteří běženci v kamionech. Celníci tam jsou v součinnosti s pohraniční policií a jsou tam součinnostní dohody, které to naplňují. Nekonzultoval jsem s ministrem financí tuto věc, protože s celníky se na této konkrétní věci spolupracovalo poměrně slušně a nebyl žádný problém, který by se měl řešit.

Otázka, jestli jsem to věděl nebo jestli jsme to věděli. Odpověď zní: ano, samozřejmě jsem to věděl. Odpověď na otázku, co jsme s tím dělali, je právě ten výsledek, že se podařilo celý ten organizovaný gang rozbít, a to nejen tak, že by se zadržela jedna osoba nebo že by se zadržela jedna zásilka "běženců", ale tak, že se zadrželo čtyřicet osob, které se organizovaně na této trestné činnosti podílely nejen v České republice, ale také v Polské republice a také ve Spolkové republice Německo. To byl gang, který působil nejen na území České republiky a nevyužíval migrační cestu jen Česká republika - Spolková republika Německo, ale využíval i severnější migrační trasu, to znamená z Polské republiky úplně mimo území České republiky do Spolkové republiky Německo.

Na závěr té akce proběhla tisková konference, kde byly právě tyto údaje zveřejněny. To se odehrálo někdy v závěru roku 2001. Tam právě byl publikován ten údaj, že tato čtyřicetičlenná skupina měla za svoji éru "na triku" podle našich odhadů - to není samozřejmě to, co se jim podaří prokázat, ale podle odhadu našich odborníků - asi šedesát tisíc lidí, které pomohla do západní Evropy dostat. Zdaleka to neznamená, že všichni šli cestou přes Českou republiku, ale určitě velký díl z toho přes nás šel. Já vám neřeknu, jestli to byla třetina, polovina nebo dvě třetiny. Číslo šedesát tisíc ale platí a to základní, co se odehrávalo, je to, že ta skupina byla rozpracovávána na nejlepší úrovni, jak jsme toho byli schopni. Dělali na tom naši specialisté z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, spolupracovali s nimi na stejné úrovni experti ze spolkového kriminálního úřadu ze Spolkové republiky Německo a naši kolegové z Polska. Toto byl jeden z typických příkladů, kdy se dala přednost tomu, aby byl zlikvidován celý gang, ne aby došlo k zadržení jednoho kamionu a jednoho převaděče a celá síť zůstala zachována.

Samozřejmě, když se dělá taková rozsáhlá akce, není to tak, že se to dá realizovat během čtrnácti dnů nebo jednoho týdne, ale pracovalo se na tom dlouhé měsíce a výsledek byl takový, jaký byl. Myslím, že za to kolegové z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zaslouží poděkování.

Protože jste se na to neptal, nebudu vás asi unavovat čísly ohledně migrace obecně. Na otázky, alespoň doufám, jsem odpověděl, a pokud ne, tak je určitě ještě doplníte.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane místopředsedo. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane ministře, myslel jsem právě pana ministra financí ohledně toho, kdyby se lidé převáželi kamionem. Na to jste mi odpověděl. Tam se mi spíše jednalo o to, zda když jste zjistili, že jsou nelegálně převáženi lidé, nedošlo k nějakému porušení od policie, jakým způsobem se hranice přecházely. Připadalo mi to číslo příliš velké. Šlo mi o to, jestli jste to sledovali tak dlouho a věděli jste, že lidé jsou převáženi.

Pak jsem se chtěl ještě zeptat, pokud jste to všechno sledovali, jestli nedošlo k porušení zákona třeba ohledně příslušníků policie, jestli také třeba oni neplnili určité povinnosti, a proto docházelo ke snadnému převádění.

Děkuji vám za to, že jste vysvětlil, že číslo šedesát tisíc nebylo jen přes naše hranice, jak jsem to já z článku pochopil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP