Sněmovní tisk 71
Vládní návrh zákona o finanční kontrole

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 26. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Macháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 80).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/4, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 302).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 45, dokument 45/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 45/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 45/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 45/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 70).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 123/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: audit, finanční kontrola, financování z veřejných prostředků, kontrolní moc, orgány veřejné správy, práva úředníka, správní dohled, účetní

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)