Organizační výbor
Usnesení č. 29 (26. září 2002)

Související sněmovní tisky

28 Návrh novely zákona o myslivosti

29 Návrh novely zákona o územním členění státu

37 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2001

47 Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů

49 Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů

50 Senátní návrh úst. z. o referendu o přist. ČR k EU

51 Vl. n. z. o volbách do Evropského parlamentu

52 Vládní návrh zákona o cenách

53 V. n. z. o odborné způsobilosti lékaře

54 Vl. n. z. o zeměměřických a katastrálních orgánech

55 Vl. n. z. o konzervaci a využ. genet. zdrojů rostlin

57 V. n. dalšího působení sil AČR v zahraničních operacích

59 Vl. n. z. opatření v soustavě ústředních orgánů státní správ

60 Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů

61 V. n. z. o Státním zemědělském intervenčním fondu

62 Vládní návrh zákona o zoo

63 Vládní návrh zákona o integrované prevenci

64 Zpráva o peticích za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002

65 Vládní návrh branného zákona

66 V. n. z. na úvěr na financování nákupu železničních vozů

67 Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí

68 Vládní návrh veterinárního zákona

69 Vládní návrh zákona o azylu

70 V. n. z. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

71 Vládní návrh zákona o finanční kontrole

72 V. n. z. o požadav. na bezp. zdraví při práci na stavbách
ISP (příhlásit)