Stenografický zápis 10. schůze, 18. února 2003

(Schůze zahájena v 14:01 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Exner
Poslanec Antonín Macháček
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Býček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Eva Nováková


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Ladislav Skopal
Senátor Jan Fencl
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Marta Bayerová


2. Návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Senátorka Dagmar Lastovecká


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 8/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Radim Turek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Janeček


5. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miroslava Ouzkého, Josefa Bíži, Miroslava Pátka, Miloše Patery a Lubomíra Suka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - druhé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř


6. Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - druhé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miloslav Výborný


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Krill
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP