Stenografický zápis 10. schůze, 19. února 2003


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Radim Turek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Michal Doktor


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miloš Patera


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Ladislav Skopal


14. Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) /sněmovní tisk 55/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb. /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Skopal


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán


17. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Veronika Nedvědová


19. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Milan Urban
Poslanec Hynek Fajmon
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Beneš


20. Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání pokračovalo od 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Doležal


20. Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Svatopluk Karásek
Místopředseda PSP Jan Kasal


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Svatopluk Karásek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloš Melčák


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Zuzka Rujbrová


27. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP