Stenografický zápis 6. schůze, 8. října 2002

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Maršíček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Němec
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Radim Turek
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Oldřich Vojíř


1. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Kováčik


2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení

Senátor Michael Žantovský
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec František Beneš
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Taťána Fischerová


4. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení

Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Vymětal
Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný


5. Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Zdeněk Koudelka


6. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Kühnl
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Vymětal


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tom Zajíček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Antonín Macháček


9. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP