Stenografický zápis 6. schůze, 9. října 2002


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.53 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně zdravotnictví Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Černý


45. Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Ivan Langer


46. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda


47. Návrh na odvolání členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Hojda


46. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Ivan Langer


48. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Beneš
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda


10. Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb. /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Skopal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Veronika Nedvědová


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas


14. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Tomáš Hasil


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Karel Vymětal
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.18 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 13.59 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda


45. Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


41. Vystoupení prezidenta republiky

Prezident České republiky Václav Havel
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


16. Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Václav Exner


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Jarmila Boháčková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


18. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Martin Říman
Poslanec Václav Nájemník
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jozef Kubinyi
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Petr Pleva


19. Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


20. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Kühnl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Hana Marvanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP