Sněmovní tisk 20
Návrh novely úst. zák. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Jiří Maštálka, Zuzka Bebarová Rujbrová, Pavel Kováčik, Marie Rusová) předložila sněmovně návrh zákona 9. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 20/0 dne 10. 8. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 2002. Vláda zaslala stanovisko 12. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 9. 2002 jako tisk 20/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, hlava státu, premiér, promlčení výkonu trestu, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)