Organizační výbor
Usnesení č. 25 (19. září 2002)

Související sněmovní tisky

19 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd.

20 Návrh novely úst. zák. Ústava České republiky

21 N. z. o převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR

30 Sml. mezi ČR a Slovenskou r. o zamezení dvojímu zdanění

31 Občanskoprávní úmluva o korupci

32 Oznámení k Evropské úmluvě o státním občanství

33 Dohoda ČR a SR o předávání osob na spol. st. hranicích

34 Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2001

35 Smlouva mezi ČR a Rep. Uzbekistán o právní pomoci

36 Zpráva o problematice extremismu v ČR za rok 2001
ISP (příhlásit)