Stenografický zápis 6. schůze, 10. října 2002


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


21. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Karel Černý
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mandík


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


24. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Alena Páralová
Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Tom Zajíček
Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Vymětal


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Zuzka Rujbrová


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Evžen Snítilý


30. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Pavel Kováčik


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Hanuš


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce, podepsaná v New Yorku dne 4. září 2002 /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Tomáš Dub
Poslankyně Kateřina Konečná


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexiko City dne 4. dubna 2002 /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108), který byl za Českou republiku podepsán ve Štrasburku 10. dubna 2002 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Miloslav Ransdorf


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999 /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Exner


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002 /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 15.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


76. Ústní interpelace

Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Ladislav Urban
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tom Zajíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP