Stenografický zápis 6. schůze, 11. října 2002


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Pavel Hojda


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Karas


54. Usnesení Poslanecké sněmovny k obsazení funkcí prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


55. Návrh na stanovení platu a dalších požitků finančního arbitra a jeho zástupce

Poslanec Miroslav Kalousek


56. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 /sněmovní tisk 2/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Svatopluk Karásek


90. Petice poslancům Spolkového sněmu Německa ve věci zadržení paní Natálie Sudljankové v Německu

Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Vidím


57. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 4/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Mandík


61. Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 6/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban


63. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 7/

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


42. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - 2. kolo volby

Poslanec Pavel Hojda


43. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.32 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


42. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - 2. kolo volby

Poslanec Pavel Hojda


43. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Svatomír Recman


66. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002 /sněmovní tisk 3/

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Milan Bičík
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Miloslav Vlček


67. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2001 /sněmovní tisk 13/

Poslanec Tomáš Teplík


68. Informace o zvýhodněném financování za rok 2001 /sněmovní tisk 14/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


69. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2001) /sněmovní tisk 15/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


71. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001 /sněmovní tisk 37/

Poslanec Jaromír Talíř


73. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 /sněmovní tisk 64/

Poslankyně Hana Orgoníková


74. Změna časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo ve 14.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP