(12.20 hodin)
(pokračuje Mlynář)

V tuto chvíli podle sdělení resortů není v Praze odpovídající budova. Návrh na přestěhování Úřadu na ochranu osobních údajů do Brna však není myšlen tak, že tím budeme decentralizovat úřady. Je to prostě pouze přesun jednoho orgánu z jednoho místa někam jinam. To, že se přesune do Brna, neznamená decentralizaci ochrany osobních údajů. Ta bezpochyby zůstane v rukou úřadu, ať bude sídlit kdekoliv, a nesouvisí v žádném směru s decentralizací veřejné správy. Stejně jako tento návrh nesouvisí se zřízením Ministerstva informatiky.

Ve svém úvodním slově jsem zde jasně řekl, že problém je zde už dva roky. Souvisí s Ministerstvem informatiky pouze do té míry, že Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí v nájmu budovy, která je vlastnictvím Úřadu pro veřejné informační systémy. Není to tedy tak, že pan Neuwirt se má stěhovat do Brna kvůli Ministerstvu informatiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Mlynářovi. O slovo se přihlásil místopředseda sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych poděkovat panu ministrovi za odpověď, ze které vyplynulo, že - alespoň pro mne, ale doufám pro všechny, kteří mu věnovali pozornost - že on nebyl tou osobou, která přišla do vlády s tímto navrhovaným řešením, nicméně je loajálním ministrem, který akceptuje většinové rozhodnutí vlády, třebaže si oněm myslí všelicos. A to doufám, pane ministře, pokud vám zůstává špetka zdravého rozumu, tak si také všelicos o tomto rozhodnutí myslíte.

Přesto si myslím, že opravdu stěhování tohoto úřadu do Brna - při vší úctě k Brnu a při celé řadě výhrad, které mám vůči fungování úřadu i vůči jeho hlavě - je hloupost, zbytečnost.

Myslím si, že tato sněmovna by měla právě proto tento návrh zákona zamítnout. Pokud se někteří kolegové připojovali k návrhu na zamítnutí, domnívajíce se, že jsem ho dal, tak jsem ho nedal, takže ho v tuto chvíli formálně podávám. Současně s tím bych chtěl dát podmíněný návrh na doprovodné usnesení, i když je otázka, jestli to může být doprovodné usnesení k něčemu, co případně nebude přijato. Když by návrh zákona byl zamítnut, usnesení, kterým byl Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby pro Úřad na ochranu osobních údajů nalezla odpovídající sídlo v lokalitě Praha. A nyní je na paní zpravodajce, aby se s tímto návrhem vypořádala.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. O slovo se přihlásil ještě pan ministr Mlynář.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Děkuji, pane předsedající. Nicméně aby bylo učiněno protokolu zadost - byl jsem to já, kdo předložil návrh novely tohoto zákona do vlády. Tento úkol jsem dostal od vlády, ale byl jsem to já, kdo tento návrh předložil. Nechci se zříkat odpovědnosti a svalovat ji na někoho jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil ještě pan poslanec Býček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, když vznikala Česká republika, bylo v záměru, že i Brno bude sídlem centrálních orgánů a úřadů. Zdá se mi, že s tím máme problémy. Pokládám tedy otázku: copak Brno není pro některé dost dobré?

V předcházejícím bodě pan místopředseda vlády Rychetský ve svém vystoupení renomé Brna příliš výrazně nepozvedl. Předseda úřadu ve svém vystoupení dal do roviny přesídlení do Brna jako ztrátu dvou let. Nebojím se zde říci, že toto plakání předsedy Úřadu mi připadá jako loučení před cestou do vyhnanství.

Těžko jako jeden z 55 členů zastupitelstva města Brna mohu ujistit, že Brno úřad přijme s otevřenou náručí, ale o pohostinnosti Brňanů se může přesvědčit právě on, když v čele svého úřadu bude do Brna kráčet. Já na místě předsedy tohoto úřadu bych přemístění považoval za vyznamenání, jako schopný vedoucí pracovník problémy, které s tím jistě budou spojeny, překonal a zabezpečil stoprocentní výkon tohoto nadmíru potřebného úřadu. Podporuji přemístění do Brna.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Býčkovi. O slovo se přihlásil sice s faktickou poznámkou pan poslanec Vymětal, ale protože nikdo není stejně přihlášen, dávám mu slovo bez omezení časové lhůty.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, doufám, že probíhající debatu nepotřebuji chápat jako nedocenění významu města Ostravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. V tuto chvíli nic nebrání, abych obecnou rozpravu ukončil a poprosil paní zpravodajku Zuzku Rujbrovou, aby se ujala svých zpravodajských povinností, protože pan ministr v tuto chvíli nechce vystoupit.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, domnívám se, že v této rozpravě padl rekord v počtu vyslovených slov v poměru k počtu slov textu navrhovaných změn zákona, které je pouze jedno.

V rozpravě vystoupilo - nepočítám-li technickou poznámku kolegy Vymětala - šest poslankyň a poslanců. Padl z úst místopředsedy sněmovny Ivana Langera návrh na zamítnutí, ke kterému se připojila paní poslankyně Páralová a byl podpořen i vystoupením pana poslance Beneše.

Pan místopředseda Langer podal návrh doprovodného usnesení, ale já sdílím jeho obavy, které zde už vyslovil, do jaké míry je v případě vyhovění jeho návrhu na zamítnutí hlasovatelné doprovodné usnesení o uložení povinnosti vládě. Prosila bych, aby vedení sněmovny si tuto otázku mezi sebou ujasnilo, případně zvážilo možnost zařazení samostatného bodu, ve kterém by podobné usnesení mohlo být předloženo.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Paní zpravodajko, poslední větu beru jako relevantní. V případě, že návrh bude zamítnut, bude nutno v případě přání pana místopředseda Langera hlasovat o zařazení nového bodu.

 

Dámy a pánové, v tuto chvíli rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 92, které jsem zahájil. Kdo je pro zamítnutí? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 181 se pro vyslovilo 67, proti 79. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru. Ptám se, zdali někdo z poslanců má jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

V hlasování číslo 93 rozhodneme o návrhu, aby tato norma byla přikázána k projednání petičnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 185 pro 140 poslanců, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že jsme se vypořádali s bodem 25. Děkuji panu předsedovi Neuwirtovi za jeho účast na našem zasedání.

 

Dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb.,
o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 65/ - prvé čtení podle § 90 odst 2

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP