(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Titzovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Bílý, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych jen krátce říci, proč klub poslanců vetoval devadesátku. Stalo se více než běžnou věcí, že nám vláda předkládá spoustu zákonů, které se řídí podle § 90. Já si myslím, že když se přijímal zákon o pověřených obcích třetího stupně, zde ve sněmovně byly pozměňovací návrhy, které nebyly přijaty. Tlak starostů těchto měst, kteří nebyli spokojeni, se přenesl na Senát, a Senát pak přijal upravenou verzi, kterou sněmovna schválila. Myslím si, že kdyby byl tento zákon perfektně připraven, nemuselo k tomu dojít.

Není to žádné špatné gesto od poslanců ODS, ale myslím si, že by se nemělo stávat běžnou praxí, aby se takto jednoduché věci přijímaly podle devadesátky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému. Hlásí se pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, já jsem velmi pozorně poslouchal, s čím klub ODS tentokrát přijde jako se zdůvodněním. Já si samozřejmě dobře pamatuji, že houfně tehdy všichni hlasovali pro jakékoliv změny vládního návrhu zákona pod heslem "čím více, tím více problémů, a tím bude hůře". Ostatně už i příprava těch nově přijímaných (čeho?) nebo těch, které byly do vládního návrhu zákona dodány, pověřené úřady III., tak už ten stav přípravy teď myslím dokazuje, že když bylo varováno proti neuváženým snahám vyhovět před volbami každému, tak to bylo minimálně rozumné.

To je ale druhá záležitost. Podstatné je, že si myslím, že lze pochopit principiální postoj kohokoliv k čemukoliv, to znamená zřejmě i rozhodnutí klubu ODS, že nebude podporovat žádnou devadesátku, nicméně si myslím, že by se přece jen mělo rozlišovat, ve kterém případě je to zcela jasné, kdy se jedná o zcela jasnou a prokazatelnou potřebu a kdy dejme tomu může mít někdo nějakou připomínku nebo dokonce vážný důvod pro to, aby se chtěl k celé záležitosti vyjádřit. V tomto případě není možné udělat nic jiného než návrh zákona schválit tak, jak je, protože zákony šly prostě po sobě. Tam není co řešit. Je samozřejmé, že příslušný výbor se tím bude zabývat, odloží se to o pět dní, ale na podstatě věci se nic nemění.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martínkovi. O slovo se přihlásil ministr vnitra Stanislav Gross. Jenom ho chci upozornit, že se z místa ještě hlásil pan poslanec Zajíček, jestli nechce počkat. Nechce.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vnímám docela - a myslím si, že v tom mají poslanci z klubu ODS pravdu - že by vláda, byť většinová, neměla zneužívat § 90 odst. 2 a předkládat často zákony, které by měly probíhat normálním legislativním procesem. Jelikož jsem byl tehdy také autorem novely jednacího řádu, tak vím dobře, jak se to odůvodňovalo. Pravdu mají ti, kteří říkají, že by se to nemělo stávat běžnou praxí.

Myslím si ale, že toto je opravdu věc, kam tento pohled nepatří, protože já nevím, jestli si všichni uvědomujete, co tím bude způsobeno. Pokud se nestihne tento zákon přijmout tak, aby nabyl účinnosti k 1. lednu 2003, bude to znamenat, že v obci Votice a jejím celém správním obvodu, což je asi deset tisíc obyvatel, v obci Kuřim a jejím správním obvodu, v obcích Pohořelice, Odry, Pacov, Luhačovice, Vizovice, Železný Brod, Lipník nad Bečvou, Kravaře, Varnsdorf a Králíky nebudou moci vojenské správy dělat to, co je jim ukládáno, to znamená, že nebudou moci dělat odvody pro vojáky základní vojenské služby, nebudou moci dělat evidence toho, co jim zákon ukládá, protože prostě územní vymezení jejich působnosti nebude stanoveno na tyto obce a jejich správní obvody. Důvod, proč tam skutečně tyto obce nejsou, vznikl tím, že v pozdější době došlo ke změně toho zákona, se kterým to bylo původně harmonizováno. To je vše. Myslím si, že by nebylo dobré, abychom se tady dostali do absurdní situace, že branci se budou stěhovat do Votic a do těch všech ostatních měst jenom proto, aby nemohli být odvedeni, protože občané, kteří žijí ve Voticích a v těchto dalších městech, nebudou moci být odvedeni na vojnu. Myslím si, že tuto věc bychom způsobit neměli.

Ještě jednou bych prosil, abyste to zvážili.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Grossovi. Slova se ujme pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Děkuji panu ministrovi za věcné vyjádření k té věci. Chtěl jsem jen upozornit na jednu věc. Prosím kolegy, aby nehledali onoho ďábla v postupu Občanské demokratické strany, ale v tom, že jestliže vláda předkládá téměř polovinu svých předloh v devadesátce, nemůžeme prostě tento postup přijmout, a to především z toho důvodu, že máme právo -a chceme ho užít často - na podání pozměňovacích návrhů, které nám tímto způsobem berete.

Myslím, že je zřetelné z našeho postupu, že víme podle jednacího řádu i o možnosti zkrátit lhůtu pod 30 dní. Jestli jste si všimli, i když o tom víme, neuplatnili jsme nikdy veto na takový návrh zkrácení lhůty. Myslím, že to je pro každého návod, jak postupovat a jak nám nevzít možnost podat případně pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Myslím, že věc v tuto chvíli je jasná, že kolegové z ODS nestáhnou svoje veto. Nezbývá než to respektovat. Obecnou rozpravu končím a prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj Titz. Připomínám, že zazněl návrh na zkrácení, byť ve zpravodajské zprávě, na pět dní.

 

Poslanec Miloš Titz: V diskusi vystoupili tři poslanci - dva poslanci za ODS, jeden za ČSSD - a ministr vnitra Stanislav Gross. V diskusi a v mé zpravodajské zprávě padl pouze požadavek na zkrácení na pět dní, o kterém by se mělo hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím. Já zazvoním, aby všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, mohli vejít. Myslím, že vás také odhlásím. Prosím vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na pět dní.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 94 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 143 poslanců a jeden byl proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhuje předložený návrh přikázat k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Jsou nějaké další návrhy? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 95 a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem pro 151, proti nikdo.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu, ale tak jak už jsme si zvykli, když neprošla devadesátka, je třeba zařadit druhé čtení tohoto návrhu zákona. Ptám se pana zpravodaje, má-li k tomu nějaký návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP