(12.50 hodin)

Poslanec Miloš Titz: Dovolím si navrhnout středu patnáctého.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím souhlasím, je to ve smyslu poznámky, kterou měl pan poslanec Karel Vymětal a která se týkala možnosti podávat pozměňovací návrhy. V případě, že by se vyskytl pozměňovací návrh, rozhodli bychom teprve poté, jak bude zařazeno třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

V hlasování pořadové číslo 96 tedy rozhodneme o tom, že zařadíme druhé čtení tohoto návrhu zákona na středu jako pátý bod pořadu.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 96 skončilo tím, že 133 poslanců se vyslovilo pro, nikdo nebyl proti.

 

Myslím si, že jsem se s touto problematikou vyrovnali. Hlásí se ještě pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane místopředsedo, je na místě, abychom neurčovali čas pro třetí čtení, ale je nepochybně na místě, abychom zařadili třetí čtení jako bod, který bude mít svůj prostor poté, co bude projednáno druhé čtení, a to ještě na této schůzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tímto vaším názorem nemám problém, takže dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 97 a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom na této schůzi projednali tento návrh i ve třetím čtení. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 se pro návrh vyslovilo 124 poslanců proti nebyl nikdo.

 

V tuto chvíli je tedy čas, abychom vyhlásili polední přestávku. Myslím, že bude správné, když odpolední jednání začneme ve 14.00 hodin.

Doporučuji ještě věnovat pozornost sdělení předsedů klubů, jinak vám přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP