(15.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

 

Rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru, neboť nepředpokládám, že by někdo měl jiné návrhy.

Zahájil jsem hlasování číslo 111. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 138 pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Slovo má pan kolega Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych podal procedurální návrh, aby bod č. 28, to je Informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002 a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobějším horizontu byl přesunut ze zítřejšího rána, kdy je zařazen jako bod první, na příští čtvrtek po projednání ústních interpelací.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Po interpelacích? To znamená v 18.30 hodin.

 

Poslanec Milan Urban: Po ústních interpelacích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Po ústních interpelacích, to znamená v 18.30 hodin.

 

Poslanec Milan Urban: Pardon, omlouvám se, měl jsem na mysli písemné interpelace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ty ale zatím nejsou zařazeny, pane kolego.

 

Poslanec Milan Urban: Pokud nejsou zařazeny, tak jako první bod ve čtvrtek ráno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Výborně, děkuji. Myslím, že toto je jasná specifikace termínu, který navrhujete.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 112. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 146 pro 86, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se kolega Exner. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, chci jen upozornit, že při hlasování o programu schůze jsme rozhodli, že bod číslo 29 má být zařazen až za bod 28 po jeho projednání. Myslím, že pro pořádek je možné konstatovat, že tím jsme tedy také přesunuli bod 29 na čtvrtek jako druhý bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Víte, že jsem příznivcem spíše jednoduchých než složitých procedur, nicméně toto je opravdu velmi extenzivní tlak. Já myslím, že navrhovatel to měl vzít v úvahu, když zasahoval do programu schůze, a navrhnout to souběžně. Děláte to tedy za něj.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pokud to tak nelze chápat, pak navrhuji, abychom hlasovali také o přesunu bodu 29 na čtvrtek příštího týdne, a to jako druhý bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Víte, že já pochopím mnohé, ale takto to opravdu chápat nelze.

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu, to znamená přeřadit i bod 29 za již nově zařazený bod 28.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 113. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro 106, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

38.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních
vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002
/sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

 

Slovo má ministr spravedlnosti.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená Poslanecká sněmovno, jde o naprosto standardní smlouvu, kterou máte ve sněmovním tisku 35. Je to smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán. Jediné, co na ní je nestandardní, je skutečnost, že Uzbekistán nevstoupil do sukcesních smluv po Sovětském svazu, stejně jako nevstoupila do sukcesních smluv po rozpadu Česká a Slovenská Federativní Republika, a proto jsme museli uzavřít samostatnou smlouvu.

Předpokládám, že s ohledem na její naprosto standardní obsah s ní vyslovíte souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, jak už bylo uvedeno, vztahy v uvedené oblasti s Uzbekistánem nejsou v současné době upraveny a řídí se dobrovolným dodržováním mezinárodních zvyklostí. Konstatuji, že jsem neshledal žádné překážky pro podporu podepsané smlouvy, a navrhuji, aby postoupila do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a hned ji končím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 114 a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Ze 154 přítomných pro návrh 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Slovo má pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se vám i všem kolegům a kolegyním, ale žádám v této chvíli o přestávku na poradu klubu v délce půl hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušuji jednání sněmovny do 16 hodin, kdy budeme pokračovat blokem ústních interpelací na předsedu vlády a vládu České republiky.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP