Sněmovní tisk 69
Vládní návrh zákona o azylu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 69/0 dne 26. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Petr Ibl a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 80, usnesení č. 99).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 361, dokument 361/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 7. 2002 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 361/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 11. 2002 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 361/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 11. 2002 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 361/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 11. 2002 na 22. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 481).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 13. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 519/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, kompetence soudce, místní příslušnost, politický azyl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)