Sněmovní tisk 31
Občanskoprávní úmluva o korupci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 31/0 dne 5. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 2002 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 111).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 31/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 319).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Pavel Rychetský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2003 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 4. 2003 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 65/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 102).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 4. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 1. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 3/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, korupce, mezinárodní pomoc, přibližování legislativy, trestný činISP (příhlásit)