(11.10 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Stejně jako není automaticky dobrým ministrem zdravotnictví špičkový chirurg či dobrým ministrem spravedlnosti nutně špičkový právník apod. Úlohou politiků je obklopit se odborníky, což dělám, a získat pro odborná řešení politickou podporu. To je má práce. A doufám, že mi Poslanecká sněmovna dá možnost v této práci pokračovat v nějaké smysluplné konstrukci.

Chci na závěr říci, že jsem připraven ke spolupráci se všemi politickými kluby na práci na zákonech a rozhodnutích, která ministerstvo bude připravovat, protože se domnívám, že informatika je jednou z mála oblastí, která není příliš ideologicky a politicky sporná, a že zde najdeme kompromis a shodu.

Na závěr svého vystoupení bych chtěl v souladu se svou předkládací zprávou říci, že bych chtěl jako poslanec využít svého práva a navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání na pět dnů a přikázání předloženého návrhu k projednání do ústavně právního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Mlynářovi. Přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím. Ptám se, zdali chce pan zpravodaj vystoupit. Je tomu tak. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom velmi stručně se zhostit své zpravodajské povinnosti a konstatovat, že v rozpravě vystoupili tři kolegyně a kolegové, že v průběhu rozpravy zazněl návrh na zamítnutí předložené právní normy a že byly vzneseny návrhy na zkrácení lhůty na pět dnů a přikázání tohoto tisku k projednání ústavně právnímu výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se ještě přihlásil pan ministr.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, velmi se omlouvám, já jsem zapomněl odpovědět na otázku paní poslankyně Bayerové, která byla věcná, a totiž - proč do působnosti ministerstva se navrhuje převést dozor nad elektronickými podpisy.

Možná si někteří z vás pamatují, že při přípravě zákona o elektronickém podpisu v původním návrhu byl dozor nad akreditací certifikačních autorit, které vydávají elektronické podpisy, navrhován svěřit do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, protože jde o deset úředníků, kteří dohlížejí na proces akreditace certifikačních autorit. Tehdy vláda, respektive tehdejší ministr dopravy nebyl z toho návrhu příliš nadšen, a proto jsme se dohodli, že tato věc bude předána do působnosti Úřadu na ochranu osobních údajů, který, když to řeknu velmi otevřeně, tak trochu zbyl na tuto gesci. Je zcela logické, aby tato věc, která je skutečně čistě úřední, přešla do působnosti Ministerstva pro informatiku. To je důvod toho převodu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, před hlasováním mě požádal předseda klubu poslanců KSČM o desetiminutovou přestávku, takže se omlouvám všem těm, které jsem sem gongem povolal. Budeme pokračovat v 11.25 hodin. Budeme pokračovat hlasováním ihned.

 

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP