(Jednání pokračovalo v 11.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Prosím, abyste se posadili, přistoupíme již s velkou pravděpodobností k hlasování. V hlasování rozhodneme nejprve o návrhu paní poslankyně Páralové. V souladu s jednacím řádem dala návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Na návrh pana poslance Vymětala jsem vás odhlásil a prosím o novou prezentaci.

 

V hlasování, které má pořadové číslo 81 a které jsem právě zahájil, rozhodneme o návrhu paní poslankyně Páralové na zamítnutí. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, pro 61 poslanec, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále zazněl návrh pana poslance Mlynáře na zkrácení lhůty k projednání této předlohy na pět dní.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 82, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, pro 101 poslanec, proti 59. Tento návrh byl přijat.

 

Z prezidiálky tady mám návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a pan ministr Mlynář dal návrh na projednání ve výboru ústavně právním. Rozhodneme o tom samostatně.

 

V hlasování pořadové číslo 83 se ptám, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 92 poslanci, proti 49. Návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování rozhodneme o přikázání výboru ústavně právnímu. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 84 skončilo. Pro 128 poslanců, proti 17. Tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že jsme ukončili projednání tohoto bodu. O slovo se přihlásil pan poslanec Mlynář.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Vážení kolegové, velmi děkuji. Požádal bych o zařazení nového bodu, druhé a třetí čtení, podle úvahy předsedajícího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To vám děkuji. Žádám předsedu výboru ústavně právního a předsedu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby se dohodli. Já potom vyhovím jejich přání.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Doufám, že se dohodneme. Když se tak ptáte, pane místopředsedo, tak já bych vás především požádal, abyste mi dovolil říci, že ústavně právní výbor by se sešel ke schůzce dnes v polední přestávce, čtvrt hodiny po jejím započetí. Prosím členy ústavně právního výboru, aby se shromáždili v místnostech výboru. To za prvé.

Za druhé - já jsem se hlásil ještě dříve než kolega Mlynář - bych chtěl sněmovnu informovat o tom, že ústavně právní výbor včera projednal sněmovní tisk 50, to je ústavní zákon o referendu, a kromě toho, že ho jednomyslně doporučil akceptovat, přijal také usnesení, kterým doporučuje sněmovně zařadit druhé a třetí čtení tohoto senátního návrhu ústavního zákona také na tuto schůzi. Tlumočím toto usnesení výboru a prosím, aby bylo hlasováno o tom, že druhé čtení tohoto návrhu ústavního zákona by mohlo proběhnout ve středu jako první bod. Myslím, že tam už jeden první bod je pevně zařazen, tak by to byl řekněme druhý bod. Ve čtvrtek odpoledne jako první bod by mohlo proběhnout třetí čtení. To je můj návrh.

Jdu se ještě poradit s kolegou Martínkem o tom, co nyní projednáváme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Slovo má pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: My jsme připraveni dnes projednat, protože budeme dnes od čtyř hodin projednávat už dva zákony, i tento třetí zákon. Pana kolegu Výborného upozorňuji, že ve středu je už zařazen první a druhý bod pevně, takže referendum by bylo jako třetí. Pak bych navrhoval tento návrh zákona jako čtvrtý pevný bod na středu.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP