(12.50 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: E11, varianta A, záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jestli souhlasíte s tím, že je to nehlasovatelné, tak vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Námitky nejsou proti tomuto, takže přistoupíme k hlasování dalšímu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Přistoupíme k hlasování k bodu F1, záporné stanovisko. (Stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 238. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 188 poslanců bylo pro 59, 116 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Návrh F2. Záporné stanovisko. (Stanovisko ministra negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 239. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo s výsledkem pro 38, proti 122 z přítomných 188. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali en bloc o pozměňovacím návrhu pana poslance Martínka pod písmenem G. Kladné stanovisko. (Stanovisko ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 240. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 188 poslanců bylo 135 pro a 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: En bloc o pozměňujícím návrhu pod písmenem H pana poslance Kocourka. Kladné stanovisko. (Stanovisko ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana poslance Kocourka v hlasování pořadové číslo 241. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 188 poslanců bylo 183 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové. Já se velmi omlouvám. V hlasování pořadové číslo 235, které bylo o pozměňovacích návrzích E2 - E9, mám ve sjetině uvedeno "ne", hlasoval jsem pro. Prosím o hlasování o zpochybnění hlasování. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To jsou návrhy pana poslance Gongola. E2 - E9. Pane předsedající, to je na vás.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je tady námět, abych vás odhlásil, učinil jsem. Přihlaste se znovu. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Miroslava Beneše.

 

Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 242, které jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 154, proti 5. Takže jsme vyšli panu poslanci Benešovi vstříc a budeme znovu hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Gongola pod písmenem E2 až E9.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Stanoviska nezměněna, záporná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243. Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 96, proti 85 z 188. Tento návrh byl přijat.

 

Takže chvilku počkáme. Ukazuje se, že pan poslanec Beneš nebyl sám, kdo se…

Takže zdá se, že je všechno v pořádku.

Není všechno v pořádku. Pan poslanec Melčák má slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane místopředsedo, omlouvám se vám i celé sněmovně i panu zpravodaji. Zpochybňuji hlasování. Na sjetině mám "ano", a hlasoval jsem "ne".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O zpochybnění, o námitce, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 244. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro přijetí námitky se vyslovilo 145 poslanců, 7 bylo proti ze 188. To znamená, že námitka byla přijata a že přistoupíme ke třetímu hlasování o návrzích E2 - E9.

 

Předpokládám, že stanoviska zpravodaje…

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Stále jsme nezměnili stanoviska. Záporná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pořád stejná. Navrhovatele také pořád stejné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 245. Kdo souhlasí s návrhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je opačného názoru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ne". Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 187 poslanců bylo 94 pro a 83 proti, takže v tuto chvíli mohu konstatovat, že návrh byl přijat.

 

Ale vidím zdviženou ruku pana poslance Martínka, který signalizoval, že pravděpodobně se mu nepodařilo přihlásit, ale jenom dovozuji z jeho zoufalých gest nad hlasovacím zařízením.

Takže v tuto chvíli všechno v pořádku. Takže platí to, co jsem řekl, že návrh byl přijat. Obrátíme pozornost na návrh další.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní je na místě, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pod písm. I1 poslance Vymětala. Záporné stanovisko. (Stanovisko ministra rovněž.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme. Probíhá hlasování pořadové číslo 246. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 20 poslanců, proti 93 ze 187. Znamená to, že návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP