Sněmovní tisk 209
Vládní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 209/0 dne 7. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 279).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 209/2, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 131).Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soudce, soudní pravomoc, veřejná správa

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)