(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za toto vystoupení. Nyní má slovo pan zpravodaj Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že po svých předřečnících budu mít velmi suché a věcné vystoupení, a sice pouze to, abych vás informoval, že na své 18. schůzi dne 11. září 2003 rozpočtový výbor přijal usnesení, které máte předložené v parlamentním tisku 402/2.

Rozpočtový výbor vám doporučuje v tomto znění přijmout vládní návrh novely zákona o dani z příjmů. Avizuje, že ve dvou bodech materiálu, který máte předložen, došlo k chybě při přepisování, takže v podrobném čtení navrhnu opravu těchto dvou bodů - jedná se o body 9 a 13 - tak, aby materiál pro třetí čtení byl připraven bez chyby.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám jedinou písemnou přihlášku, a to přihlášku pana poslance Jaroslava Gongola, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že celý zákon považuji za naprosto nepřijatelný, navrhuji v obecné rozpravě zákon zamítnout. Neprojde-li tento návrh, navrhuji podmíněně vrátit zákon do výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych obrátil vaši pozornost k problému, který je v podstatě marginálií v tomto zákoně, nicméně jedná se o jistý symbol, a proto si mu dovoluji věnovat pár vět.

Jedním z ustanovení předložené novely zákona se stanoví kvorum pro možný odpočet ze základu daně při nákupu osobních automobilů. Toto ustanovení je výsledkem koaličních dohod, které se odehrávaly v Kolodějích, a původně expertně navržená výše - myslím, že promyšlená výše - byla 1,5 mil. Kč. Politickým rozhodnutím byla tato výše snížena na 900 tis. Kč. Fiskálně to neznamená vůbec žádný dopad, protože to, co bude přínosem výběru z daně z příjmů, bude ztrátou u daně z DPH. Fiskálně nemá toto ustanovení žádný význam, má význam symbolický jako opatření proti příliš velkému zdaňování a příliš velkým úlevám při prestižní - někteří kolegové používají termín "feudální" - spotřebě.

Já jsem v rozpočtovém výboru navrhl výši 1,5 mil. Kč, a to ze dvou důvodů. Za prvé proto, že se tím nevyřadí z trhu žádný dovozce, a za druhé proto, že se mi zdá fér - a je to ve všech zemích, kde toto ustanovení je aplikováno - aby taková výše byla nastavena na úroveň vládních vozů. Platí však úzus rozpočtového výboru, že pozměňovací návrh, který nebyl na rozpočtovém výboru přijat, nikdo z nás už nepředloží. Já v rámci druhého čtení nebudu opakovat svůj pokus - samozřejmě doufám, že to udělá někdo jiný, mimo rozpočtový výbor - ale za předpokladu, že v této novele zákona zůstane 900 tis. Kč, velmi apeluji na všechny ústavní činitele, aby od okamžiku platnosti tohoto zákona nejezdili v automobilech dražších než 900 tis. Kč, a pokud tak učiní, aby si tento rozdíl dorovnávali ze svého platu, přesně tak, jako to chce novela tohoto zákona na podnikatelské sféře.

Je obtížné hovořit o "feudální" spotřebě ve vztahu k podnikatelům a sám se chovat úplně jinak. Z tohoto důvodu v rámci obecné rozpravy neavizuji žádný pozměňovací návrh, ale avizuji na apel vůči ústavním činitelům, aby se v rámci své vlastní spotřeby chovali úplně stejně, jako to požadují od podnikatelů. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo nyní požádal pan kolega Ibl, poté vystoupí pan kolega Mládek.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, požádal bych v této chvíli o 15minutovou přestávku na jednání klubu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu, pane poslanče, nicméně upozorňuji na kvóty pro přestávky jednotlivých poslaneckých klubů, které jsou poskytovány bez hlasování.

Vyhlašuji tedy přestávku do 9.30 hodin, nicméně pokud budete trvat na své přihlášce, tak vám po skončení přestávky udělím slovo.

Vyhlašuji tedy přestávku do 9.30 na poradu poslaneckého klubu ČSSD.

 

(Jednání přerušeno v 9.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP