Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. září 2003 v 9.03 hodin

Přítomno: 199 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přeji dobrý den. Zahajuji druhý jednací den 20. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, resp. sdělení toho, komu náhradní karta již byla vydána a s jakým číslem.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádal pan poslanec Josef Mandík, a to na celou dobu jednání 20. schůze Poslanecké sněmovny z důvodu hospitalizace. Žádnou jinou omluvu nemám.

Dnes budeme pokračovat v projednávání dalších bodů schváleného pořadu, a to přesně podle pořadí od bodu 15 přes body 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, což jsou všechno druhá čtení vládních návrhů zákonů.

 

Jako první tedy začneme projednávat bod

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 402/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal z pověření vlády ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Dobrý den. Pane místopředsedo, dámy a pánové, v tuto chvíli se zdržím úvodního vystoupení ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 402/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Miroslav Kalousek.

Omlouvám se. Nevím, s jakou poznámkou, maximálně tak s procedurálním návrhem chce vystoupit pan kolega Karel Vymětal, jako vždy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych říci k proceduře, že se tady začíná zavádět takový zajímavý zlozvyk, že navrhovatelé neuvádějí ve druhém čtení zákon. Chtěl bych upozornit na to, že v jednacím řádu v § 93 je uvedeno jasně v odst. 1, že ve druhém čtení uvede návrh zákona navrhovatel. Prosil bych tedy, aby navrhovatelé své zákony uváděli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám obavu, pane poslanče, že vy nebudete nikdy zcela spokojen s tím, jak probíhá jednání sněmovny, a vaší představy, jak by mělo probíhat podle jednacího řádu. Nicméně také mám pocit, že by si členové vlády neměli svoji práci až tak příliš ulehčovat a přeci jen nás potěšit několika vlídnými něžnými slovy, zejména ráno na zahájení jednání Poslanecké sněmovny.

Zkuste nás potěšit, pane ministře. Prosím tedy - a teď je to výzva ke členům vlády, kdyby se skutečně pokusili na úvod každého bodu alespoň stručně charakterizovat samotný návrh. Prosím.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Ano. Pane místopředsedo, dámy a pánové, v této Poslanecké sněmovně je zvykem, že druhé čtení je zaměřeno spíše na racionální diskusi a předkládání konkrétních pozměňujících návrhů než na dlouhá vystoupení předkladatelů. Nevzpomínám si na to, že by zde probíhaly v rámci druhého čtení projevy, které by opakovaly znovu to, co již ze strany předkladatelů zaznělo ve čtení prvním. Myslím si, že takovýto postup spíše přispívá k tomu, že tato Poslanecká sněmovna se stává stále méně a méně efektivním nástrojem ke schvalování potřebných legislativních změn. Proto mi dovolte pouze velmi stručné vystoupení, ve kterém nechci opakovat to, co jsem zde již řekl ve svém obsáhlém vystoupení při prvním čtení projednávání novely zákona o daních z příjmů.

Projednávaný tisk je novelou harmonizační, implementuje směrnice Evropských společenství, reaguje na souběžně projednávané změny účetních předpisů, přináší změny, které představují naplňování programového prohlášení vlády. Je i novelou, která svým obsahem představuje další ze základních stavebních kamenů reformy veřejných financí, a proto přijetí tohoto návrhu zákona pokládám za velmi důležité.

Chtěl bych poděkovat rozpočtovému výboru za způsob projednání tohoto tisku, neboť všech 60 pozměňujících návrhů obsažených v tisku 402/1 směřuje ke zpřesnění navrhované úpravy, a přijetí těchto návrhů rozpočtového výboru podporuji, což znovu zopakuji Poslanecké sněmovně ve třetím čtení, kdy budu mít možnost se vyjádřit jako předkladatel k předloženým návrhům, které budou posléze postoupeny k hlasování.

Věřím, že obdobně věcným způsobem, jako k této problematice přistoupil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, k projednávání tohoto návrhu přistoupí i plénum Poslanecké sněmovny a že pozměňující návrhy přednesené v navazující podrobné rozpravě tento návrh zákona zkvalitní a umožní jeho schválení ve třetím čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Rád bych vás požádal, abyste se propříště zdržel připomínek na adresu Poslanecké sněmovny a soustředil se na to, abyste vy a vláda České republiky dělali svoji práci řádně. (Potlesk poslanců ODS.)

Slovo má pan kolega Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové. Pan místopředseda mi - navzdory své kompetenci - trošku bere vítr z plachet, protože jsem chtěl na úplně stejné téma požádat pana ministra Sobotku a všechny ostatní, případně ministry či jiné funkcionáře, kteří tady budou vystupovat. Ohrazuji se velmi silně proti tomu, že Poslanecká sněmovna je pouhým nástrojem k zavedení potřebných legislativních změn. Poslanecká sněmovna není takovouto fabrikou na zákony. Poslanecká sněmovna je něco poněkud jiného. To si, doufám, všichni uvědomujeme a věřím tomu, jak tak pana ministra Sobotku znám, že to z jeho strany byl pouhý úlet. Přesto prosím, abychom se takovýchto znevážení Poslanecké sněmovny už nadále nedopouštěli.

Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP