Předpis 271/2023 Sb.

Citace271/2023 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka126 (14. 9. 2023)
Účinnostod 1. 1. 2024
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
366 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 271/2023 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
Vztahuje se k
247/2000??Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
247/2000??Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
Vztahováno k
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 


ISP (příhlásit)