Předpis 46/2004 Sb.

Citace46/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Částka14 (12. 2. 2004)
Účinnostod 1. 3. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
261 V. n. z. měnící zákoník práce
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 46/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/1965novelizujeZákoník práce 
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce1
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
65/1965??Zákoník práce 
264/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
264/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 


ISP (příhlásit)