Předpis 321/2006 Sb.

Citace321/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka99 (30. 6. 2006)
Účinnostod 30. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1024 Novela z. o trestním řízení soudním
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 321/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1


ISP (příhlásit)