Předpis 107/2002 Sb.

Citace107/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony
Částka47 (20. 3. 2002)
Účinnostod 20. 3. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1021 Senátní návrh zák. o zpřístupnění svazků StB
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 107/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1974novelizujeZákon České národní rady o archivnictví 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
140/1996novelizujeZákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů2


ISP (příhlásit)