Předpis 140/1996 Sb.

Citace140/1996 Sb.
NázevZákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Částka41 (24. 5. 1996)
Účinnostod 1. 12. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
2027 Zákon o zpřístupnění svazků Státní bezpečnosti
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
107/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony1
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony2
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci5
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
256/1992??Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
40/1993??Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
107/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 
500/2004??Zákon správní řád 
181/2007??Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
107/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 
107/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 
107/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
181/2007??Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů 
181/2007??Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů 
181/2007??Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů 
160/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2008 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších zákonů 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
309/2009??Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
243/2010??Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
329/2012??Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
73/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


ISP (příhlásit)