Předpis 107/2002 Sb.

Citace107/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony
Částka47 (20. 3. 2002)
Účinnostod 20. 3. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1021 Senátní návrh zák. o zpřístupnění svazků StB
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 107/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1974novelizujeZákon České národní rady o archivnictví 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
140/1996novelizujeZákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů2
Vztahuje se k
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
140/1996??Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
140/1996??Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
140/1996??Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
140/1996??Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
73/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 


ISP (příhlásit)