Předpis 134/1994 Sb.

Citace134/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka43 (29. 6. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
880 Zákon silniční
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 134/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
135/1961novelizujeZákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
Vztahuje se k
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 


ISP (příhlásit)